รายการหนังสือ

ทั้งหมด 23 รายการ : 1 หน้า : ข้อมูลลำดับที่ 1 | แสดงหน้าละ รายการ
หน้า : 1

จากแผ่นดินแม่ สู่แผ่นดินอื่น

จากแผ่นดินแม่ สู่แผ่นดินอื่น


ราคา 240 บาท ลดเหลือ 204 บาท

ผู้แต่ง เจตนา นาควัชระ
ISBN 974-93870-9-0
จำนวน 256 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2548


การวิจารณ์ทัศนศิลป์

การวิจารณ์ทัศนศิลป์


ราคา 160 บาท ลดเหลือ 136 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 9789748819013
จำนวน 176 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2550


จากศิลปะสู่การวิจารณ์

จากศิลปะสู่การวิจารณ์


ราคา 365 บาท ลดเหลือ 310 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 9789748819020
จำนวน 460 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2550


ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์

ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์


ราคา 245 บาท ลดเหลือ 204 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 978974881006
จำนวน 254 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2550


กวีนิพนธ์นานาชาติ

กวีนิพนธ์นานาชาติ

หนังสือหมด ไม่มีจำหน่าย

ราคา 130 บาท ลดเหลือ 111 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 9749180801
จำนวน 215 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2546


ทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทย

ทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทย

หนังสือหมด ไม่มีจำหน่าย

ราคา 220 บาท ลดเหลือ 187 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 974932000x
จำนวน 302 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2548


ตามใจฉัน ตามใจท่าน

ตามใจฉัน ตามใจท่าน


ราคา 240 บาท ลดเหลือ 204 บาท

ผู้แต่ง เจตนา นาควัชระ
ISBN 9789749395165
จำนวน 255 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2548


มองข้ามบ่านักเขียน

มองข้ามบ่านักเขียน

หนังสือหมด ไม่มีจำหน่าย

ราคา 295 บาท ลดเหลือ 251 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 974-92500-0-1
จำนวน 448 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2547


เก่ากับใหม่ อะไรไหนดี

เก่ากับใหม่ อะไรไหนดี


ราคา 195 บาท ลดเหลือ 166 บาท

ผู้แต่ง เจตนา นาควัชระ
ISBN 974-93951-5-8
จำนวน 192 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2548


FERVENTLY MEDIATING

FERVENTLY MEDIATING


ราคา 260 บาท ลดเหลือ 221 บาท

ผู้แต่ง เจตนา นาควัชระ
ISBN 974-9666-37-2
จำนวน 360 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2547


เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล

เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล


ราคา 170 บาท ลดเหลือ 149 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 974-92500-1-X
จำนวน 208 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2547


เพ็ญศรี พุ่มชูศรี คีตศิลปิน

เพ็ญศรี พุ่มชูศรี คีตศิลปิน


ราคา 160 บาท ลดเหลือ 136 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 974-94790-8-4
จำนวน 160 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2549


จากเวทีละครสู่เวทีการวิจารณ์

จากเวทีละครสู่เวทีการวิจารณ์

หนังสือหมด ไม่มีจำหน่าย

ราคา 245 บาท ลดเหลือ 208 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 978-974-8130-
จำนวน 264 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2550


CRITICISM AS CROSS

CRITICISM AS CROSS


ราคา 165 บาท ลดเหลือ 140 บาท

ผู้แต่ง เจตนา นาควัชระ
ISBN 974-93870-8-2
จำนวน 164 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2547


การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ

การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ


ราคา 95 บาท ลดเหลือ 81 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ผู้แปล -
ISBN 9789740569879
จำนวน 88 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2551


การรับ การเสพ การบริโภคศิลปะ

การรับ การเสพ การบริโภคศิลปะ


ราคา 95 บาท ลดเหลือ 81 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ผู้แปล -
ISBN 9789741641062
จำนวน 86 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2552


พิเชษฐ กลั่นชื่น ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทย

พิเชษฐ กลั่นชื่น ทางไปสู่การอภิวัฒน์นาฏศิลป์ไทย


ราคา 125 บาท ลดเหลือ 106 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ผู้แปล -
ISBN 9789741641062
จำนวน 112 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2552


วิถีแห่งการวิจารณ์ ประสบการณ์จากสามทศวรรษ

วิถีแห่งการวิจารณ์ ประสบการณ์จากสามทศวรรษ

หนังสือหมด ไม่มีจำหน่าย

ราคา 270 บาท ลดเหลือ 230 บาท

ผู้แต่ง เจตนา นาควัชระ
ผู้แปล -
ISBN 9749432363
จำนวน 320 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2549


ลักษณะร่วมสมัยในงานศิลปะแขนงต่างๆ

ลักษณะร่วมสมัยในงานศิลปะแขนงต่างๆ


ราคา 75 บาท ลดเหลือ 64 บาท

ผู้แต่ง โครงการวิจัยการวิจารณ์ฯ
ผู้แปล -
ISBN 9789742259730
จำนวน 64 หน้า
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2553


รวงทองส่องทางศิลป์

รวงทองส่องทางศิลป์


ราคา 90 บาท ลดเหลือ 77 บาท

ผู้แต่ง โครงการวิจัยการวิจารณ์ฯ
ผู้แปล -
ISBN 9789742259723
จำนวน 84 หน้า
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2553


80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์

80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์


ราคา 190 บาท ลดเหลือ 162 บาท

ผู้แต่ง
ISBN 9786169072225
จำนวน 147 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2554


25 ปี การวิจารณ์ คำพิพากษา

25 ปี การวิจารณ์ คำพิพากษา


ราคา 165 บาท ลดเหลือ 140 บาท

ผู้แต่ง
ISBN 9786169072218
จำนวน 109 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2554


จากวินทร์ถึงปราบดา ปรากฏการณ์ของการวิจารณ์วรรณกรรรมไทยร่วมสมัย

จากวินทร์ถึงปราบดา ปรากฏการณ์ของการวิจารณ์วรรณกรรรมไทยร่วมสมัย


ราคา 285 บาท ลดเหลือ 242 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 9786167787008
จำนวน 306 หน้า
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2556