รายละเอียดหนังสือ

จากเวทีละครสู่เวทีการวิจารณ์

Bookmark and Share

หนังสือหมด ไม่มีจำหน่าย

ราคา 245 บาท ลดเหลือ 208 บาท

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 978-974-8130-
จำนวน 264 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2550

รายละเอียด หนังสือวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ (ภาค 2) สกว. สนับสนุน
รวมบทวิจารณ์ละครเวที