รายละเอียดหนังสือ

CRITICISM AS CROSS

Bookmark and Share


ราคา 165 บาท ลดเหลือ 140 บาท

ผู้แต่ง เจตนา นาควัชระ
ISBN 974-93870-8-2
จำนวน 164 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2547

รายละเอียด หนังสือวิชาการโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาฯ (ภาค 2) สกว. สนับสนุน
เกี่ยวกับการวิจารณ์ข้ามพรมแดน โดย ศาสตราจารย์ เจตนา นาควัชระ
เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ