บทความ

ถึงสมาชิกลัช แมกกาซีน

Bookmark and Share

วันที่ 29 มี.ค. 2552, 07:42
ผู้เขียน anat

รายละเอียด

เรียนสมาชิกลัช ทุกท่าน
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ส่งผลให้การผลิตหนังสือเล่มสำหรับสำนักพิมพ์เล็กๆ อย่างสำนักพิมพ์หวีกล้วย เกิดภาวะเลือดตกยางออก ทีมงานจึงเห็นสมควรว่า เราจะชลอการออกหนังสือลัช ไปจนกว่าสภาวการณ์รอบด้านจะดีขึ้น
ท่านสมาชิกลัชแมกกาซีน ที่ยังไม่หมดสมาชิกภาพ เราจะจัดส่งโปสการ์ดแจ้งไปให้ท่านทราบเพื่อดำเนินการคืนเงินค่าสมาชิกที่ยังคงเหลืออยู่
รายละเอียดอื่น จะระบุในโปสการ์ดถึงสมาชิก

ด้วยความนับถือครับ
อาณัติ มาตรคำจันทร์
บรรณาธิการ