บทความ

แสดงความยินดี ชมัยภร แสงกระจ่าง

Bookmark and Share

วันที่ 23 เม.ย. 2552, 18:49
ผู้เขียน pam

รายละเอียดคุณสันติ ส่งเสริมสวัสดิ์ และ นรีภพ สวัสดิรักษ์ จากนิตยสารสกุลไทย แสดงความยินดีแด่ชมัยภร แสงกระจ่าง ในโอกาสที่ได้รับรางวัล จากงานสัปดาห์หนังสสือแห่งชาติ จากเรื่อง ขวัญสงฆ์