บทความ

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 14

Bookmark and Share

วันที่ 13 ต.ค. 2552, 10:05
ผู้เขียน anat

รายละเอียด

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 14
ระยะเวลาการจัดงาน
รวมทั้งสิ้น 11 วัน คือ
วันพฤหัสบดีที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552
เวลา 10.00-21.00 น.

พิธีเปิด
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 16.00 น. ณ เวทีฮอลล์เอ

ประธานพิธีเปิด
ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี