บทความ

ชมัยภร แสงกระจ่าง ได้รับรางวัลประกายเพชร

Bookmark and Share

วันที่ 6 ก.พ. 2553, 13:28
ผู้เขียน pam

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีแด่ ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในโอกาสได้รับ รางวัลประกายเพชร สำหรับสื่อมวลชน ในฐานะนักเขียน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จาก มูลนิธิเพชรภาษา ได้คู่กับ ปัญญา นิรันดร์กุล ในฐานะ ผู้จัดรายการโทรทัศน์ดีเด่น