บทความ

ช็อปหนังสือช่วยชาติ ซื้อหนังสือได้ลดหย่อนภาษี

Bookmark and Share

วันที่ 12 ธ.ค. 2561, 17:10
ผู้เขียน pam

รายละเอียด

มาตรการช็อปช่วยชาติได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งในปีนี้สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ได้ผลักดันเรื่องการซื้อหนังสือสามารถลดหย่อนภาษีได้สำเร็จ โดยใบเสร็จจากการซื้อหนังสือ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 61- 16 ม.ค. 62 ในวงเงิน 15,000 บาท  ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งแบบเล่มและอีบุ๊ก


รายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี มีรายละเอียดดังนี้


1. ใบเสร็จรับเงินของสำนักพิมพ์หรือร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หัวใบเสร็จมีชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีครบถ้วน

2. ใบเสร็จที่ออก ต้องระบุชื่อนามสกุล พร้อมเลขประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ ครบถ้วนชัดเจน

3. ใบเสร็จรับเงิน ออกโดยคอมพิวเตอร์ หากเป็นลายมือเขียนต้องเขียนให้ชัดเจน และมีข้อมูลครบถ้วน

4. รายการสินค้าที่ซื้อแล้วได้รับการลดหย่อนคือ หนังสือเล่ม อีบุ๊ค ยกเว้น หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร

นักอ่านที่ซื้อหนังสืออย่าลืมขอใบเสร็จที่ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน