ข่าวและกิจกรรม

โครงการประกวดงานเขียนรางวัล “นายอินทร์อะวอร์ด” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553

Bookmark and Share

วันที่ 25 ต.ค. 2552, 00:45
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด
เปิดแล้วโครงการประกวดงานเขียนรางวัล “นายอินทร์อะวอร์ด” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 โอกาสดีสำหรับผู้ที่มีความฝันและใจรักในการเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดตามประเภทที่คุณสนใจ ดังนี้
- สารคดี
- วรรณกรรมเยาวชน
- หนังสือภาพสำหรับเด็ก
- นวนิยาย
- เรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ
โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เงินรางวัล 50,000 บาท (ยกเว้นประเภทเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ 30,000บาท)
Gift Voucher จากร้านนายอินทร์ 5,000 บาท

ได้รับการจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยอยู่ในสัญญาเช่าลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปีพร้อมรับค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน(นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ได้รับ)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ส่งมาที่ ฝ่ายการตลาดและแบรนด์-หนังสือเล่ม บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

(วงเล็บมุมซอง : โครงการประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด พร้อมระบุประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด)

ดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.amarinpocketbook.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายการตลาดและสื่อแบรนด์-หนังสือเล่ม โทร.0-2422-9999 ต่อ 4141-4149