ข่าวและกิจกรรม

เปิดเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ : ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ อภิวัฒน์สู่สันติ : CHANGE TO PEACE

Bookmark and Share

วันที่ 26 ต.ค. 2552, 14:01
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ โครงการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี  พนมยงค์ 

 ขอเชิญร่วมงาน
เปิดเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ : ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี  พนมยงค์

อภิวัฒน์สู่สันติ : CHANGE TO PEACE 
  ปาฐกถาทางศิลปะ  การแสดงละคร  การแสดงดนตรี  การแสดงสด  การอ่านบทกวี  การแสดงพื้นบ้าน  ฉายภาพยนตร์ 

ชมการแสดงทัศนศิลป์ผลงานของตัวแทนศิลปินหลากรุ่นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคร่วมด้วยศิลปินรุ่นใหญ่

ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม จนถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ณ สถาบันปรีดี  พนมยงค์  สุขุมวิท ๕๕ ซอยทองหล่อ

สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์  ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑  E-mail : banomyong_inst@yahoo.com/ www.pridiinstitute.com