ข่าวและกิจกรรม

ละครเวที แสงศรัทธาเหนือลำน้ำเจ้าพระยา ทีมงานเลื่อนการแสดงออกไปไม่มีกำหนด

Bookmark and Share

วันที่ 19 ม.ค. 2553, 14:26
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด

ด่วน

ละครเวที  แสงศรัทธาเหนือลำน้ำเจ้าพระยา

จากเดิมแสดง  22-23-24  มกราคม  2553  นี้

ทีมงานเลื่อนการแสดงออกไปไม่มีกำหนด  เนื่องจากนักแสดงหญิงหนึ่งคนที่เล่นเป็นท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์  เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

และจะแจ้งวัน เวลา สถานที่แสดงสำหรับ 10 รอบที่เหลือในภายหลัง

คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ในการจัดงานครบรอบชาตกาล  ๑๑๐  ปี

รัฐบุรุษอาวุโส  ปรีดี พนมยงค์

******************************************************************

 ส่วนงานนี้ไม่เลื่อนค่ะ  ตามกำหนดการ

สถาบันปรีดี พนมยงค์  ร่วมกับ  กองทุนเสรีไทย

  ชมรมโดมรวมใจ และ ชมรมเพื่อนจุฬาฯ

ในวาระเข้าสู่การครบรอบ  ๖๕  ปี  สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  ๒

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปฟังการเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประวัติศาสตร์  หัวข้อ

“เมื่อ เสรีไทย ธรรมศาสตร์ – จุฬาอาสาศึก ๒๔๘๘”

วิทยากร       ร.ต.ปราโมทย์  สูตะบุตร                    เสรีไทยสายจุฬาฯ

                   นายอุทัย  สุจริตกุล                            เสรีไทยภายในประเทศ

                   นายบุญชู  โรหิตะสุข                เสรีไทยสายธรรมศาสตร์-จุฬาฯ

                นายสุวรรณ  ดาราวงษ์             เสรีไทยสายธรรมศาสตร์-จุฬาฯ

                   นายศุขปรีดา  พนมยงค์           ทายาทเสรีไทย

ดำเนินรายการโดย  สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดย  นักกิจกรรมเดือนตุลา  ธรรมศาสตร์-จุฬา

เวลา  ๑๒.๐๐  น.              เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (ห้องโถงชั้น ๒)

เวลา  ๑๓.๐๐  น.              ลงทะเบียน

เวลา  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.      เสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์

วันอาทิตย์ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๓

ณ  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์

สถาบันปรีดี  พนมยงค์  ๖๕/๑  ถนนสุขุมวิท  ๕๕  (ทองหล่อ)  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศัพท์  ๐๒-๓๘๑๓๘๖๐-๑

Email :  banomyong_inst@yahoo.com, Website :  www.pridiinstitute.com

 

Pridi Banomyong Institute
65/1 Thonglor, Sukhumvit 55 Rd., Vadhana, Bangkok 10110 Thailand
Tel : (66) 2381-3860-1 Fax : (66) 2381-3859
email :  banomyong_inst@yahoo.com
website  :  www.pridiinstitute.com