ข่าวและกิจกรรม

สัมมนาวิชาการ "วรรณกรรมศึกษา : วิจารณทัศน์ของนักวิชาการร่วมสมัย"

Bookmark and Share

วันที่ 28 มิ.ย. 2553, 11:23
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ "วรรณกรรมศึกษา : วิจารณทัศน์ของนักวิชาการร่วมสมัย"
รายละเอียดดังแนบ PDF ไฟล์