ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการค่าย “จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม” รุ่นที่ 34

Bookmark and Share

วันที่ 15 ส.ค. 2553, 09:07
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด
กำหนดการค่าย 
“จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม” รุ่นที่ 34
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ.2553
โดย กองทุนศิลปินครูบ้านป่าสลา คุณวุฒิ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
********** * * * **********
 
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553
 
09.00-09.30 น.                                   รายงานตัวเข้าค่าย
09.30-10.30 น.                                   - พิธีเปิดโดย...
- แนะนำวิทยากรและคณะทำงาน
10.30-11.30 น.                                   บรรยายพิเศษหัวข้อ “ขบวนนักเขียนไทยในวันนี้” โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง
11.30-12.00 น.                                   นันทนาการและแยกกลุ่ม โดย “ไฝ สันติภาพ”, “นิด ลายสือ” และคณะ
12.00-13.00 น.                                   อร่อยตอนเที่ยง
13.00-18.00 น.                                   - แยกกลุ่มกิจกรรมเรียนรู้ (เวียน 3 ฐาน ฐานละ 1.30 ชั่วโมง)                                                      ฐานที่ 1 เพลง โดย วสุ ห้าวหาญ และคณะ
ฐานที่ 2 การเขียนทั่วไป (เรื่องสั้น, เรื่องยาว, บันทึก, ความเรียง, 
สารคดี ฯลฯ) โดย ไพฑูรย์ ธัญญา และ ชัชวาลย์ โคตรสงคราม 
ฐานที่ 3 กวี (ฉันทลักษณ์, กลอนเปล่า) โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม และ พินิจ นิลรัตน์ (“วรรณฤกษ์”)
ฐานที่ 4 การเขียนภาพ โดย ทนง โคตรชมภู, ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ (“ครูเบิ้ม”) และคณะ
18.00-18.30 น.                                   อาบน้ำแต่งตัว / หม่ำอาหารค่ำ
18.30-22.00 น.                                   - บรรยายประกอบวีดิทัศน์ หัวข้อ “พลังใจ ไฟศิลป์”  พร้อมสาธิตการวาดภาพด้วยปาก โดย ทนง โคตรชมภู
                                                                - อ่านบทกวี การแสดง ร้องรำทำเพลง โดยชาวค่าย  ทีมวิทยากร และศิลปิน
                                                                รับเชิญ
                                      (คณะวิทยากรร่วมสรุป-ประเมินงานประจำวัน / เตรียมงาน)
 
 
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553
 
07.00-07.30 น.                                   ตื่นรับอรุณ / อาบน้ำ แต่งตัว
07.30-08.30 น.                                   แซบอาหารเช้า
08.30-10.30 น.                                   บรรยายเรื่อง “ไฟฝันวรรณศิลป์ของศิลปินครูเพลง” โดย สลา คุณวุฒิ
10.30-12.00 น.                                   กิจกรรมฐานเรียนรู้ ฐานที่ 4
12.00-13.00 น.                                   นักเขียนก็เดินได้ด้วยท้อง
13.00-14.30 น.                                   - นันทนาการ
- สนทนาประสามืออาชีพ เรื่อง “นักเขียนอาชีพ” โดย ชาติ กอบจิตติ
- นันทนาการ 
14.30-18.00 น.                    - ทำงานกับวิทยากรตามความสนใจ / ส่งงาน 
18.00-19.00 น.                                   เตรียมการแสดง / อาบน้ำแต่งตัว / พาแลงแห่งความสุข
19.00-22.00 น.                                   - การแสดงของชาวค่าย สลับกับทีมวิทยากร และศิลปินรับเชิญ
                                                                - ปิดงานสังสันทน์ด้วยหัวใจ
                                                                (คณะวิทยากรสรุปงานประจำวัน / เตรียมงานวันต่อไป)
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553
 
07.00-08.00 น.                                   ยิ้มรับตะวัน / อาบน้ำ / ธุระส่วนตัว
08.00-09.00 น.                                   อิ่มยามเช้า
09.00-12.00 น.                                   - วิทยากรวิจารณ์งาน
                                                                - ข้อคิดคำฝากจากตัวแทนกองทุนฯ
                                                                - พิธีปิดค่ายที่ประทับอยู่ในความทรงจำ
12.00-13.00 น.                                   - ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
                                                                “ชีวิตคือการเดินทาง”
……………………
 
มีหนังสือดี ราคาถูกจำหน่าย