ข่าวและกิจกรรม

เทศกาลนิทานในสวน

Bookmark and Share

วันที่ 7 ธ.ค. 2553, 10:43
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด

มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) จะจัดกิจกรรม ‘เทศกาลนิทานในสวน’

จึงขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ และ เรียนเชิญท่านร่วมในพิธีเปิดงาน

·     เทศกาลนิทานในสวน ปีที่ 7    ใน วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553  เวลา 15.30 - 17.30 น.  ณ สวนลุมพินี (บริเวณสวนปาล์ม) เขตปทุมวัน

·    เทศกาลนิทานในสวนเชียงใหม่ ปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 15.30 - 17.30 น.  ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่