ข่าวและกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานสตมวาร นายศุขปรีดา พนมยงค์

Bookmark and Share

วันที่ 14 ม.ค. 2554, 17:49
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด

กำหนดการ

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานสตมวาร

(ทำบุญ ๑๐๐ วัน)

นายศุขปรีดา พนมยงค์

ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์

วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔

 

พิธีสงฆ์

๐๙.๓๐             - ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                        - อาราธนาเบญจศีลและรับศีล

                        - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

                        - ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป

                        - ประธานพิธีสงฆ์ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน กล่าวธรรมกถาปรารภ                       การบำเพ็ญกุศล

                        - ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป

                        - พระสงฆ์อนุโมทนา

                        - กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพร

 

๑๐.๓๐ น.         บรรยายธรรมเรื่อง พุทธสังคมนิยมกับสังคมไทยในยุคปัจจุบัน โดยพระไพศาล วิสาโล

                        เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

๑๑.๐๐ น.         ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๑ รูป

๑๒.๐๐ น.         เสร็จพิธีสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหาร

 

เสวนากึ่งวิชาการ

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

                        เสวนาหัวข้อ “หลากสายธารประชาธิปไตยไหลบรรจบ”

                        โดย       ภุชงค์ กันทาธรรม, ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ,

                                    ปรีดา ข้าวบ่อ, ตัวแทนกลุ่ม “นิติราษฎร์” – ปิยบุตร แสงกนกกุล

                                    และ ธิวัชร์ คำแก้ว

                        ผู้ดำเนินรายการ ดร.อิทธิรุจน์ สุรเชษฐพงษ์