ข่าวและกิจกรรม

คมบาง ไปจุฬา 6-10 มิย

Bookmark and Share

วันที่ 7 มิ.ย. 2554, 02:01
ผู้โพสต์ pam

รายละเอียด
คมบาง ไปออกบู๊ธ ขายหนังสือ ที่ อาคารบรมราชกุมารี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 6 - ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน นี้ นะคะ

หนังสือลดราคา 20-30 เปอร์เซ็นต์

อีกทั้งมีมุมประหยัด เล่มละ 50 บาท ด้วยค่า

พร้อม สมุดบันทึก และโปสการ์ด รับเปิดเทอม นะฮ้าฟ