ข่าวและกิจกรรม

คมบาง ไปงานวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด จุฬา 22-24 มิย. นี้

Bookmark and Share

วันที่ 8 มิ.ย. 2554, 06:50
ผู้โพสต์ pam

รายละเอียด วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 22 มิถุนายน - ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554
ณ ศาลาพระเกี้ยว

มีกิจกรรมพิเศษ และออกบู๊ธขายหนังสือ 
พบนักเขียนมากมาย
เช่น รศ. ดร. สุเนตร ชุตินทรานนท์
วรรณสิงห์ ประเสิรฐกุล
ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน
นิ้วกลม
ถ่ายเถา สุจริตกุล

และ
นิสิต AF และ The star