ข่าวและกิจกรรม

เขตบางเขน จัดมุมหนังสือ รับเมืองหนังสือโลก

Bookmark and Share

วันที่ 9 ก.ค. 2556, 13:19
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด
เขตบางเขน จัดมุมหนังสือสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ สอดรับ กทม. เมืองหนังสือโลก

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดมุมหนังสือของเด็กและผู้ใหญ่ ที่งานฝ่ายทะเบียน สำนักงานบางเขน ทั้งนี้ หลังจากกรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก คัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2556 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานเขตบางเขนจึงจัดให้มีมุมหนังสือสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อ หนังสือ อุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ TK Park มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย และบริษัททีโอที จำกัด มหาชน

เอ้า...ใครไปติดต่อราชการเขตบางเขน แวะอ่านหนังสือได้นะครับ
แต่ว่า ทางเขตจะทำไปได้สักกี่มากน้อย ไม่ใช่ว่าหมดปี 2556 ก็หมดโครงการ เช่นนี้แล้ว มันจะเป็นการอ่านที่ยั่งยืนได้อย่างไร