ข่าวและกิจกรรม

ศรีดาวเรือง ได้รับรางวัล รางวัลปีติศิลป์สันติภาพ 2556

Bookmark and Share

วันที่ 5 ก.ย. 2556, 14:10
ผู้โพสต์ pam

รายละเอียด สถาบันปรีดี พนมยงค์ ประกาศผลและมอบรางวัลปีติศิลป์สันติภาพ 2556 ให้แก่ วรรณา ทรรปนานนท์ สวัสดิ์ศรี หรือ "ศรีดาวเรือง" โดยได้พิจารณาภาพรวมของการสร้างสรรค์งานของเธอตั้งแต่แรกเริ่มผ่านกระบวนการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมาบรรจบในปัจจุบัน

นามปากกา “ศรีดาวเรือง” นั้น เป็นแรงดลใจให้ใครหลายคนยิ่งได้เรียนรู้ประวัติชีวิตของเจ้าของนามปากกาด้วย แล้ว ยิ่งทำให้รู้สึกทึ่ง และเกิดความประทับใจ ทำให้เชื่อมั่นในเรื่องของกฎธรรมชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น มนุษย์สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันทางด้านอัตวิสัยก็ต้องมีความพร้อมในตัวเอง อีกทั้งยังต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนที่เหมาะสมด้วย

มาจนถึงวันนี้ เธอได้พิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานครั้งแล้วครั้งเล่า จนกล่าวได้ว่า “ศรีดาวเรือง” คือ หนึ่งในความภาคภูมิใจของวงการศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวรรณกรรมร่วมสมัยไทย ที่คุณค่าในผลงานเจิดจรัสทอแสง ทำให้ผู้อ่านเกิดทั้งสติและปัญญา

เมื่อได้ไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาในผลงานแต่ละชิ้นของเธอ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดพิธีประกาศเกียรติและมอบรางวัลปีติศิลป์สันติภาพ 2556 ในงานศิลปกับสังคม ครั้งที่ 18 : 40 ปี 14 ตุลา 2516

พิธีมอบรางวัล วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556
ลงทะเบียนเวลา 15.00 น. พร้อมรับของที่ระลึก
ใน งานมีนิทรรศการศิลปกับสังคม การแสดงปาฐกถาศิลปกับสังคม 2556 หัวข้อ "กรรมกรวรรณกรรม" โดย ศรีดาวเรือง ต่อด้วยการฉายภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ดุจดั่งจะคายคืน” และ “มัทรี” โดยพระจันทร์เสี้ยวการละคร และอื่นๆ อีกมากมาย (ตามกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้)

ติดต่อสอบถาม 02-3813860-1 หรือเฟซบุค https://www.facebook.com/pridibanomyong.inst