จากสำนักพิมพ์

ขวัญสงฆ์ หนังสืออ่านนอกเวลา

วันที่ 31 พ.ค. 2560, 14:56
ผู้เขียน pam

รายละเอียด

ขวัญสงฆ์ หนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มสาระวิชาภาษาไทยของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วรรณกรรม ระดับมาสเตอร์พีซ ของศิลปินแห่งชาติ ชมัยภร แสงกระจ่าง กับการเขียนบทร้อยกรองในรูปแบบร้อยแก้ว ด้วยเนื้อหาที่กินใจ และสอนให้เข้าใจโลกด้วยธรรม

ขวัญสงฆ์ เรื่องราวของเด็กน้อยที่ถูกวางทิ้งไว้หน้าวัด เติบโตมาพร้อมกับธรรมะจากหลวงตา และการเลี้ยงดูอย่างดีจากตาส่งและยายหนู แต่ชีวิตย่อมต้องเรียนรู้และรู้จักโลก อันเต็มไปด้วยรักโลภโกรธหลง ขวัญสงฆ์เข้าใจและผ่านไปได้ ด้วยการใช้ธรรมนำทาง

ขวัญสงฆ์ จะสอนให้คุณได้เติบโต เศร้าซึ้ง อิ่มเอมและประทับใจไปพร้อมๆกัน
- สั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์คมบาง http://www.combangweb.com/bookdetail.php?bookid=122


- สั่งซื้อแบบ E Book http:////www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&book_id=31262