ลดราคา!

การรับ การเสพ การบริโภคศิลปะ

Original price was: 95 ฿.Current price is: 81 ฿.

ผู้แต่ง หลายคน
ISBN 9789741641062
จำนวน 86 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2552

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

รวมบทความวิชาการในโครงการการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัย (ทุนสกว.) บทความเน้นเรื่องประวัติการบริโภคศิลปะแขนงต่างๆ ทั้ง วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร และสังคีตศิลป์ ผู้ประกอบด้วย เจตนา นาควัชรระ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ / จักรพัยธุ์ วิลานีกุล / พนิดา ฐปนางกูร /รังสิพันธุ์ แข็งขัน

เกี่ยวกับ “การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ”

ในประเทศไทย การเสพงานศิลปะเป็นกิจกรรมยามว่างที่มีกลุ่มผู้สนใจปฏิบัติอยู่เพียงจำนวนหนึ่ง กล่าวให้ชัดเจนขึ้นก็คือ ผลงานศิลปะทั้งวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ และสังคีตศิลป์ เป็นที่ชื่นชมและบริโภคในกลุ่มวงการศิลปะกันเอง หรือเป็นผู้ที่ชื่นชอบศิลปะแขนงนั้นเป็นพิเศษ เว้นแต่ว่า งานศิลปะนั้นๆ จะมีลักษณะเชิงพาณิชย์ชัดเจน มีระบบการตลาดที่แข็งกว่าคุณค่าทางศิลปะ หรือมี “ดารา” เป็นจุดดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนและคนทั่วไป

“การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ” เป็นงานวิจัยของ โครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย (ภาค 2 ) นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส ซึ่งสนใจในปรากฏการณ์การรับ การเสพ และการบริโภคงานศิลปะของคนในสังคมไทย จึงได้ศึกษาทั้งกระบวนการของการจัดเผยแพร่งานศิลปะ เพื่อวิเคราะห์ลึกถึงรากเหง้าของที่มาแห่งวิกฤตทางศิลปะในสังคมไทย ในขณะเดียวกันก็เพื่อสามารถมองสังคมไทยอย่างเข้าใจ สามารถตั้งรับ และยกระดับศิลปะทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผู้สร้าง และผู้รับ

ในสถานการณ์ที่สังคมไทยขาดแนวคิดในการยกระดับงานศิลปะของประเทศ “การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ” เป็นหนังสือเล่มสำคัญ ที่จะทำให้มองเห็นแนวทางที่จะยกระดับศิลปะทั้งกระบวนการ

สำนักพิมพ์ชมนาด มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจในการจัดพิมพ์ “การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ” เล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวงการวิชาการด้านศิลปะทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์ยิ่งจากหนังสือเล่มนี้