นิค อาดัมส์

350 ฿

ผู้แต่ง เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์
ผู้แปล สิทธิชัย แสงกระจ่าง
ISBN 9789740000000
จำนวน 312 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2558

คำอธิบาย

นิค อาดัมส์
24 เรื่องสั้นอิงอัตชีวประวัติผู้เขียน
ผลงานของนักเขียนรางวัลโนเบล
เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์: เขียน
สิทธิชัย แสงกระจ่าง: แปล
อรองค์ ชาคร: บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์คมบาง: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์)

นิค อาดัมส์ | ขนาด A5 หรือ 16 หน้ายกพิเศษ (14 x 21 ซม.) | หนา 312 หน้า | เข้าเล่มไสกาว ปกปีก | ปกพิมพ์ 4 สี อาบด้านสปอตยูวี | เนื้อในพิมพ์ขาว-ดำ กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม | ทุกเล่มระบุหมายเลขลำดับ

ค อาดัมส์  ( The Nick Adams Stories) เป็นรวมเรื่องสั้นของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ที่เป็นเสมือน “อัตชีวประวัติ” ของเขา  มีทั้งหมด 24 เรื่อง แบ่งเป็น 5 ภาค คือ The Northern woods / On his own / War / Soldier home /Company of two
เรื่องสั้นเรียงไล่จากช่วงชีวิตวัยเด็ก ผ่านช่วงสงคราม และการกลับบ้านหลังสงคราม จนถึงการมีครอบครัว
ฉบับภาษาอังกฤษตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ.1972 (พ.ศ.2515) ภายหลังผู้เขียนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งทศวรรษ

ในระหว่างปี ค.ศ.1925-1933 เฮมิงเวย์ตีพิมพ์เรื่องสั้น 16 เรื่องที่มีตัวละครสำคัญชื่อนิค อาดัมส์ไว้ในรวมเรื่องสั้นชุดต่างๆโดยไม่ได้เรียงตามลำดับก่อนหลังของเหตุการณ์ในท้องเรื่อง และแต่ละเรื่องเหตุการณ์ไม่เกี่ยวเนื่องกัน
ในปี 1927 เรื่องสั้นทั้ง 16 เรื่องไม่เพียงได้รับการนำมารวมไว้ในเล่มเดียวกันเรียงตามลำดับเหตุการณ์ หากยังค้นพบเรื่องสั้นนิค อาดัมส์อีก 8 เรื่องที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน แล้วนำมารวมไว้ด้วย จึงทำให้ได้ภาพชีวิตของนิค อาดัมส์ปะติดปะต่อกันจากวัยเด็กในมิชิแกนตอนบน  จนกระทั่งถึงช่วงเติบโตเป็นผู้ใหญ่   เส้นทางชีวิตของนิค อาดัมส์ดำเนินคู่ขนานกับเส้นทางชีวิตของเฮมิงเวย์เอง

นิค อาดัมส์  เคยพิมพ์มาแล้ว 2 ครั้ง

ครั้งแรกใช้ชื่อเรื่อง นิค อาดัมส์  ตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2522 โดยสำนักพิมพ์ปิยะสาส์น  ผู้แปลคือสิทธิชัย แสงกระจ่าง ใช้นามปากกาสุจริต เรืองแสนคำ (หน้าปกเขียน สุจริต เรืองแสนคำ แต่ในหน้ารองปกเขียน สุจริต เรื้องแสนคำ) คำนำสำนักพิมพ์ระบุว่าเป็นการรวบรวมต้นฉบับจากที่แปลทยอยลงในนิตยสาร วิทยาสาร รายเดือน

ครั้งที่สองใช้ชื่อ นิค อาดัมส์ วัยหนุ่มของศิลปิน ตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม 2531 โดยสำนักพิมพ์แม่น้ำ  ผู้แปลใช้นามจริง สิทธิชัย แสงกระจ่าง และมีแดนอรัญ แสงทอง เป็นบรรณาธิการ

อย่างไรก็ตาม การจัดพิมพ์สองครั้งก่อนเนื้อความขาดหายไปบางส่วน  การแบ่งภาคไม่เป็นไปตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ   อีกทั้งยังตัดเรื่องสั้นออกไปเหลือเพียง 22 เรื่อง  บางเรื่องตัดทอนบางส่วน และบางเรื่องนำเรื่องสั้น 2 เรื่องมารวมเป็นเรื่องเดียว ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของผู้แปลหรือของบรรณาธิการเมื่อครั้งลงตีพิมพ์ในนิตยสาร  หรืออาจเป็นความตั้งใจในขั้นตอนการรวมเล่มก็ไม่อาจทราบได้

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ สำนักพิมพ์คมบางนำต้นฉบับมาชำระใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร อาจารย์ภาควิชาภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาเป็นบรรณาธิการ และได้รับเกียรติจากคุณจิรัชฌา จงอุดมเลิศ มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ แปลเรื่องสั้นที่ถูกตัดไปให้ครบถ้วน