ลดราคา!

25 ปี การวิจารณ์ คำพิพากษา

140 ฿

ผู้แต่ง
ISBN 9786169072218
จำนวน 109 หน้า
สำนักพิมพ์ ชมนาด
ปีที่พิมพ์ 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในการศึกษาทั้ง “คำพิพากษา” และ “ชาติ กอบจิตติ” ทำให้มองเห็นเส้นทางของการวิจารณ์วรรณกรรม ทั้งการใช้ทฤษฎีการวิจารณ์ การตีความอันเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย

มีซีดี รวมภาคผนวก