ชมัยภร แสงกระจ่าง รางวัลได้รับชมเชย จากการประกวดรางวัลหนังสือดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี จากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ขวัญสงฆ์

ขวัญสงฆ์ ตีพิมพ์เป็นตอน ในนิตยสารสกุลไทย



เรื่องเล่าของเด็กน้อยผู้ถูกทิ้งอยู่หน้าวัด หลวงตาเป็นคนเก็บมาเลี้ยง และตั้งชื่อให้ว่า ขวัญสงฆ์ เด็กน้อยเติบโตมากับหลวงตา โลกเล็กๆ ในวัด ที่อยู่กับหลวงตา ผสานกับโลกกว้าง ทำให้ขวัญสงฆ์เรียนรู้สัจธรรมของชีวิต และมีหัวใจรู้ธรรม เป็นวรรณกรรมเยาวชน ที่เด็กอ่านดี ผู้ใหญ่อ่านสนุก เด็กอ่านดี เพราะเป็น เรื่องของวัยเดียวกัน เล่าเรื่องอย่างมีเสียงสัมผัส สร้างพื้นฐานการอ่านที่ดี
ผู้ใหญ่อ่านสนุก เพราะเรื่องราวเด็กที่ผูกใจกับธรรมะ น่ารัก สดใส และชวนติดตาม



ใครที่ยังไม่มีขวัญสงฆ์ เตรียมซื้อได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ บู๊ทคมบาง โอ 45 โซนซี 1 ชั้นล่าง

ขวัญสงฆ์ ราคาปก 140 บาท ราคาขายในงาน 110 บาทเท่านั้น

สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ในราคา ลด 20 เปอร์เซ็นต์ ค่ะ
สนใจสอบถามได้ที่ 0840915282 นะคะ


ประกาศรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 52


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่หอสมุดแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประกาศผลรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552 นายพนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552 แถลงว่า การประกวดหนังสือดีเด่นครั้งนี้ มีสำนักพิมพ์ หน่วยงาน และผู้สนใจ ร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดรวม 405 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ดังนี้



รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ได้แก่ ซ่อนไว้ในสิม ก-ฮ ในชีวิตอีสาน ของอู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

คนสองแผ่นดิน ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ

ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4เดือน 9วัน พูนศุข พนมยงศ์

142วัน 1,800 กม.นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก ของพิน สาเสาร์



รางวัลดีเด่นกลุ่ม หนังสือนวนิยาย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

ฆาตกรรมลวง ของ ธันวา วงษ์อุบล

ยิ่งฟ้ามหานที ของกนกวลี พจนปกรณ์



รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

เดินตามรอย ของวันเนาว์ ยูเด็น

นิยายของน้ำหยดหนึ่ง พิราบขาว

ดอกหญ้า ของ ชัยพร ศรีโบราณ และ โลกยนิทาน ของธีรภัทร เจริญสุข


รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น ได้แก่ จากสายน้ำสู่นคร ของประกาศิต คนไว

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่น ของอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์

เมรุมายา ของศันสนีย ศีตะปันย์

รูปรัก ของวรภ วรภา



รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ได้แก่ ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร ของตุลย์ สุวรรณกิจ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก ของ สมาพร สุขสำอาง

บึ๊กซ่าขี้โมโห ของ มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

แมวหมิวผู้กล้าหาญ ของ ฉันทนา ยกมาพันธ์



รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย

สายรุ้งหายไปไหน ของนวรัตน์ สีหอุไร



รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปีประเภทหนังสือสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย


รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล

กระท่อมดินทุ่งดาว ของ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล

ขวัญสงฆ์ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง

สายลมกับทุ่งหญ้า ของ วิเชียร ไชยบัง



รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือสารคดี ได้แก่ เงาะป่า : วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย ของยุพร แสงทักษิณ

รางวัลชมเชย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล



ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย



รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพ ได้แก่ มะเขื่องแห่งเมืองโหวกเหวก ของ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

การผจญภัยของสุดสาคร พระอภัยมณี ของ อัมรินทร์ เดชณรงค์

บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน(ฉบับการ์ตูน) ของชนประเสริฐ คินทรักษ์

แบนเล็กผจยภัย : ชีวิตชีปะขาวตัวแบนในโลกมหัศจรรย์ใต้สายน้ำ ของ นิรมล มูนจินดา


รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ได้แก่ สยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์ ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

ซ่อนไว้ในสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของทศพล จังพาณิชย์กุล

หนังสือชุดเครื่องถ้วยในเมืองไทย 3 เล่ม ของ ภุชชงค์ จันทวิช



รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ได้แก่ ที่สุดในโลก ชองรัตนา คชนาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก ของสมาพร สุขสำอาง

ช้างเพื่อนกัน ของธนากร ศรีวิเชียร

ตลาดน้ำ อ้ำ! อร่อย ของตุ๊บปอง นายพนม กล่าว


หนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 26 มี.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์