คมบาง ไปงานวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด จุฬา 22-24 มิย. นี้

วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 22 มิถุนายน – ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554
ณ ศาลาพระเกี้ยว

มีกิจกรรมพิเศษ และออกบู๊ธขายหนังสือ 
พบนักเขียนมากมาย
เช่น รศ. ดร. สุเนตร ชุตินทรานนท์
วรรณสิงห์ ประเสิรฐกุล
ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน
นิ้วกลม
ถ่ายเถา สุจริตกุล
และ
นิสิต AF และ The star
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *