Arcade Fire

ดูมิวสิควิดีโอกันดีกว่า วง Arcade Fire วงที่พี่แต๋ว วาสนา วีระชาติพลี กำลังดันสุดตัวให้กลายเป็นพระเจ้า
วงดนตรีวงนี้มีดีตรงไหน เราคงไม่ไปตัดสิน เพราะว่า ดีของคนหนึ่ง อาจไม่ดีของอีกคนหนึ่ง

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *