14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00-15.00 น.

บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด

มีความยินดีขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ที่มีความรักดนตรีในหัวใจ

ร่วมงาน ‘เส้นเสียงแห่งรัก’

เปิดตัวหนังสือ ‘นักดนตรีเอกของโลก’ ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 และ 2
อาทิ บีโธเฟ่น, โชแปง, โมสาร์ท และโยฮันน์ บรามส์ ฯลฯ โดย อาจารย์ทวี มุขธระโกษา

พร้อมพูดคุยกับ คุณอุทัยศรี ศรีณรงค์ และ คุณพิณธุศร ศรีณรงค์
นักเรียนทุน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ ห้องสมุด โรงเรียนหอวัง……………..

ชมนิทรรศการ พระกรณียกิจ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ร่วมชื่นชมความสามารถ

การบรรเลงดนตรีคลาสสิกจาก

คุณอุทัยศรี ศรีณรงค์ (ป่าน), คุณพิณธุศร ศรีณรงค์ (ปุย)

และการแสดงดนตรีคลาสสิกจากนักเรียนโรงเรียนหอวัง

เรียนเชิญจากใจ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสาว โทร. 086 384 5161