กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

เวลา ๑๐.๓๐ น. ทักษิณานุประทานพระสงฆ์ ๑๐ รูป

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๕.๓๐ น. เชิญศพเวียนเมรุแล้วตั้งบนจิตกาธาน

เวลา ๑๖.๐๐ น. ปาฐกถาธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล

เวลา ๑๖.๔๕ น. ขับร้องเพลง “หวนอาลัย”

“คนดีมีค่า” และ “แม่จ๋า”

เวลา ๑๗.๐๐ น. ประชุมเพลิง

Pridi Banomyong Institute
65/1 Sukhumvit 55 Rd., (between Thonglor 1-3) Vadhana, Bangkok 10110 Thailand
Tel.02-3813860-1 Fax.02-3813859
www.pridiinstitute.com
email : [email protected]