๑๑      พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ณ บริเวณลานปรีดี พนมยงค์ หน้าตึกโดม

เวลา      ๐๗.๐๐ น.      -ลงทะเบียน (บริการตนเองด้วยเครื่องดื่มและอาหารว่าง)
เวลา      ๐๗.๓๐ น.      -พิธีสักการะอนุสาวรีย์ด้วยพานพุ่มดอกไม้ (จากวัสดุธรรมชาติ)

ณ บริเวณหน้าตึกโดม

เวลา       ๐๘.๔๕ น.      -พิธีถวายสังฆทานพระสงฆ์ ๑๐ รูป

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้น ๒

เวลา      ๙.๑๕ น.      -พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” โดย ทายาทของ
                                                 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์-ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
เวลา      ๙.๓๐ น.      -ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปรีดี พนมยงค์ กับพระพุทธศาสนา”
                   โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
                  -แถลงข่าว การจัดงานในวาระครบรอบ ๑๑๐ ปี ชาตกาล
รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

ณ บริเวณหลังตึกโดม

เวลา       ๑๑.๓๐ น.      -รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา      ๑๓.๐๐ น.      -เสร็จพิธี

…………………………………………………………………………………………………………