ชมัยภร แสงกระจ่าง รางวัลได้รับชมเชย จากการประกวดรางวัลหนังสือดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี จากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ขวัญสงฆ์

ขวัญสงฆ์ ตีพิมพ์เป็นตอน ในนิตยสารสกุลไทยเรื่องเล่าของเด็กน้อยผู้ถูกทิ้งอยู่หน้าวัด หลวงตาเป็นคนเก็บมาเลี้ยง และตั้งชื่อให้ว่า ขวัญสงฆ์ เด็กน้อยเติบโตมากับหลวงตา โลกเล็กๆ ในวัด ที่อยู่กับหลวงตา ผสานกับโลกกว้าง ทำให้ขวัญสงฆ์เรียนรู้สัจธรรมของชีวิต และมีหัวใจรู้ธรรม เป็นวรรณกรรมเยาวชน ที่เด็กอ่านดี ผู้ใหญ่อ่านสนุก เด็กอ่านดี เพราะเป็น เรื่องของวัยเดียวกัน เล่าเรื่องอย่างมีเสียงสัมผัส สร้างพื้นฐานการอ่านที่ดี
ผู้ใหญ่อ่านสนุก เพราะเรื่องราวเด็กที่ผูกใจกับธรรมะ น่ารัก สดใส และชวนติดตามใครที่ยังไม่มีขวัญสงฆ์ เตรียมซื้อได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ บู๊ทคมบาง โอ 45 โซนซี 1 ชั้นล่าง

ขวัญสงฆ์ ราคาปก 140 บาท ราคาขายในงาน 110 บาทเท่านั้น

สามารถสั่งซื้อทางไปรษณีย์ในราคา ลด 20 เปอร์เซ็นต์ ค่ะ
สนใจสอบถามได้ที่ 0840915282 นะคะ


ประกาศรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 52


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่หอสมุดแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประกาศผลรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552 นายพนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552 แถลงว่า การประกวดหนังสือดีเด่นครั้งนี้ มีสำนักพิมพ์ หน่วยงาน และผู้สนใจ ร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดรวม 405 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ดังนี้รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ได้แก่ ซ่อนไว้ในสิม ก-ฮ ในชีวิตอีสาน ของอู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

คนสองแผ่นดิน ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ

ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4เดือน 9วัน พูนศุข พนมยงศ์

142วัน 1,800 กม.นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก ของพิน สาเสาร์รางวัลดีเด่นกลุ่ม หนังสือนวนิยาย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

ฆาตกรรมลวง ของ ธันวา วงษ์อุบล

ยิ่งฟ้ามหานที ของกนกวลี พจนปกรณ์รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

เดินตามรอย ของวันเนาว์ ยูเด็น

นิยายของน้ำหยดหนึ่ง พิราบขาว

ดอกหญ้า ของ ชัยพร ศรีโบราณ และ โลกยนิทาน ของธีรภัทร เจริญสุข


รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น ได้แก่ จากสายน้ำสู่นคร ของประกาศิต คนไว

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่น ของอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์

เมรุมายา ของศันสนีย ศีตะปันย์

รูปรัก ของวรภ วรภารางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ได้แก่ ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร ของตุลย์ สุวรรณกิจ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก ของ สมาพร สุขสำอาง

บึ๊กซ่าขี้โมโห ของ มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

แมวหมิวผู้กล้าหาญ ของ ฉันทนา ยกมาพันธ์รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย

สายรุ้งหายไปไหน ของนวรัตน์ สีหอุไรรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปีประเภทหนังสือสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย


รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล

กระท่อมดินทุ่งดาว ของ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล

ขวัญสงฆ์ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง

สายลมกับทุ่งหญ้า ของ วิเชียร ไชยบังรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือสารคดี ได้แก่ เงาะป่า : วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย ของยุพร แสงทักษิณ

รางวัลชมเชย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลประเภทหนังสือบทร้อยกรอง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชยรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพ ได้แก่ มะเขื่องแห่งเมืองโหวกเหวก ของ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

การผจญภัยของสุดสาคร พระอภัยมณี ของ อัมรินทร์ เดชณรงค์

บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน(ฉบับการ์ตูน) ของชนประเสริฐ คินทรักษ์

แบนเล็กผจยภัย : ชีวิตชีปะขาวตัวแบนในโลกมหัศจรรย์ใต้สายน้ำ ของ นิรมล มูนจินดา


รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ได้แก่ สยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์ ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

ซ่อนไว้ในสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของทศพล จังพาณิชย์กุล

หนังสือชุดเครื่องถ้วยในเมืองไทย 3 เล่ม ของ ภุชชงค์ จันทวิชรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ได้แก่ ที่สุดในโลก ชองรัตนา คชนาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก ของสมาพร สุขสำอาง

ช้างเพื่อนกัน ของธนากร ศรีวิเชียร

ตลาดน้ำ อ้ำ! อร่อย ของตุ๊บปอง นายพนม กล่าว


หนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 26 มี.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์