ไม่ใช่แค่หนังสือนอกเวลากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย  ของ สพฐ. เท่านั้น ที่ทำให้เราเสนอขวัญสงฆ์ให้เป็นของขวัญแทนใจ

                แต่นี่คือ
วรรณกรรม ระดับมาสเตอร์พีซ ของศิลปินแห่งชาติ ชมัยภร แสงกระจ่าง
กับการเขียนบทร้อยกรองในรูปแบบร้อยแก้ว 
ด้วยเนื้อหาที่กินใจ และสอนให้เข้าใจโลกด้วยธรรม

ขวัญสงฆ์  เรื่องราวของเด็กน้อยที่ถูกวางทิ้งไว้หน้าวัด
เติบโตมาพร้อมกับธรรมะจากหลวงตา และการเลี้ยงดูอย่างดีจากตาส่งและยายหนู  แต่ชีวิตย่อมต้องเรียนรู้และรู้จักโลก
อันเต็มไปด้วยรักโลภโกรธหลง ขวัญสงฆ์เข้าใจและผ่านไปได้ ด้วยการใช้ธรรมนำทาง

ขวัญสงฆ์
จะสอนให้คุณได้เติบโต เศร้าซึ้ง อิ่มเอมและประทับใจไปพร้อมๆ  กัน

ให้ ขวัญสงฆ์ แด่คนที่คุณรัก

อ่าน 
ขวัญสงฆ์  ให้เต็มเสียง

รัก 
ขวัญสงฆ์  ให้เต็มหัวใจ

แล้วคุณจะรู้ว่า ธรรม อยู่ในใจของเราทุกคน