ศิลปินแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนโศกนาฎกรรม “กลางใจเมือง” ผ่านการสร้างสรรค์อลังการกวีกระทรวงวัฒนธรรมและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศิลปินแห่งชาติและ กวีซีไรท์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นำทีมนักทำงานศิลปะรุ่นใหม่ร่วมแสดงการอ่านบทวี ผสานสื่อผสมอันหลากหลาย ภายใต้โครงการ “ฝันถึงสันติภาพ ” เพื่อบอกเล่าถึงความรู้สึกต่อหายนะกลางใจเมือง และปลุกจิตสำนึก ในการแยกแยะความดีงาม ให้กลับคืนมา ในงานอลังการกวี “กลางใจเมือง” ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร (ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1) ในวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2553 เวลา 19.30 น. 
ภายในงานมีการแสดงการอ่านบทกวี ผสานด้วยสื่อผสมอันหลากหลาย สร้างสรรค์ขึ้นจากความ ร่วมมือของคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่หลากแขนง ทั้งกวี นักประพันธ์ นักถ่ายภาพนิ่ง นักถ่ายภาพ เคลื่อนไหว นักการละคร ร่วมกับศิลปิน และแขกรับเชิญหลากหลาย โดยผลงานกวีทั้งหมดได้ถูก กลั่นกรองโดยเฉพาะ เพื่อบอกเล่าถึงความรู้สึกนึกคิดต่อหายนะกลางใจเมืองครั้งนี้ ผ่านกระบวนการ สร้างสรรค์แบบ “การเผชิญหน้า” กับซากปรักหักพังที่เหลือ จากวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองในช่วง วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา งานอลังการกวี “กลางใจเมือง” เป็นการแสดงออกของศิลปะที่ต้องการสื่อความรู้สึกนึกคิด ของศิลปินต่อวิกฤตการณ์ ของคน ผ่านตัวอักษรร้อยเรียงอย่างอิสระเป็นบทกวีอันทรงพลัง ให้สังคมได้รับรู้ถึงสาเหตุที่มาของปรากฏการณ์ ได้คิดทบทวนถึงความขัดแย้งทางสังคมที่ได้ถูก ปลุกเร้าชักนำ จนกลายเป็นการเรียกร้อง ในรูปแบบของการชุมนุม อันนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ กลางใจเมืองหลวงแห่งนี้ บทกวีต่างๆ ที่คัดเลือกมาจะถูกถ่ายทอด ด้วยพลังและลมหายใจทั้งหมดของศิลปินในฐานะที่เป็น สมาชิกของสังคมที่มีสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อนำความรู้สึกอันลึกซึ้งต่อจิตสำนึกของคน ในฐานะมนุษย์ ที่มีสติแยกแยะความดี งามได้ โดยไม่ต้องอาศัยบทเรียนหรือบทบัญญัติใดๆ มาเป็น ตัวชี้แนะและเพื่อจุดประกายแสงที่จะส่องนำคนไทยให้ก้าว ไปข้างหน้าด้วยกันบนเส้นทางสู่สังคม ที่เสมอภาคเป็นธรรมและเป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง “กลางใจเมือง” เป็นผลงานสร้างสรรค์อลังการกวี ครั้งที่ 4 จากความคิดริเริ่มของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
บทกวีจากเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ไพวรินทร์ ขาวงาม มนตรี ศรียงค์ สถาพร ศรีสัจจัง เรวัติ พันธ์พิพัฒน์ กลุ่มกวีรุ่นเยาว์
แขกรับเชิญ สุรชัย จันทิมาธรสินจัย เปล่งพานิช นภ พรชํานิสกุล อินทกุลตุล ไวฑูรเกียรติ รังสิมา กสิกรานนท์ ชูเกียรติ ฉาไธสงสื่อผสมKlung B.O.R.E.Dติ Buddhist Holidayป๊อก Stylist Nonsense 
•กำหนดงานอลังการกวี “กลางใจเมือง”18:00 ลงทะเบียน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกรียรติชมนิทรรศการ “กลางใจเมือง” บทกวี ภาพถ่าย และวีดิโอ โดย ศิลปินรุ่นใหม่ บริเวณชั้น 1
19:30 เริ่มการแสดง บทกวี “หยัดอยู่” โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ่าน โดย นภ พรชำนิเพลง “รัก” โดย นภ พรชำนิอ่านบทกวี ชุด “กลางใจเมือง” โดย กลุ่มกวีรุ่นเยาว์ ?12 ท่าน กวีอาวุโส และแขกรับเชิญเพลง “แผ่นดินเดิม แผ่นดินเดียว” โดย ไพวรินทร์ ขาวงาม ร้องโดย ชูเกียรติ ฉาไธสงเพลง “สันติภาพ” โดย สุรชัย จันทิมาทร
21:00 จบการแสดง
•รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :พิมลวรรณ (ฟ้า) สิริวิสาลemail: [email protected]
FYI Bangkok : กุลยา กาศสกุล