สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ หัวข้อ “สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” และเรียงความ หัวข้อ “โทรคมนาคมไทย ใช้อย่างไร? ไม่เสียสิทธิ”

โดยแบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ คือ
๑.ประชาชนทั่วไป
๒.นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
๓.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศรวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เ

ปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tci.or.th หรือสอบถามที่ ๐-๘๗๕๙๘-๓๕๖๖ หรือ[email protected]