กำหนดการ

งานเสวนาและพบปะสังสันทน์

สานมิตรสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม

รำลึกครบรอบ 55 ปี เดียนเบียนฟู

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552

เวลา 13.00 น. – 21.00 น.

ณ สถาบันปรีดี ซอยทองหล่อ โทร. 02-3813860-1

เวลา            13.00 น. เริ่มงานนิทรรศการ

                        14.00 น. –       กล่าวเปิดงานโดยเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย

                                           –       เสวนาหัวข้อ “คนทำทางแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”

                                                 ผู้เสวนา ศุขปรีดา พนมยงค์, ดร. ธัญญาทิพย์ ศรีพนา, ชิบ จิตรนิยม, ศ.อิทธิรุจน์ สุขเชษฐพงษ์ และ “หวูแหม่งหุ่ง”

                                                             ดำเนินรายการ ปิยะกุล สุวรรณสัมฤทธิ์

–             ปาฐกถาความ โดย รศ.ดร. สุชาติบำรุงสุข

17.00 น. –       อาหารบุฟเฟ่

                  –       สังสันทน์ / การแสดงของพี่น้องไททรงดำ / ขับขานเพลงศึกในอดีต / รำวงสามัคคี

ผู้ประสานงาน – ปิยะกุล โทร. 086-7772445

                  ปรีดา โทร. 081-9265749

องค์กรเจ้าภาพ

–             บริษัท ชนนิยม จำกัด

–             ชมรมวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม

–             สมาคมไททรงดำแห่งประเทศไทย

–             บริษัท ออลซีซันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนสร้างเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม

2. เพื่อแนะนำหนังสือพากย์ไทยที่เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของเวียดนาม 3 เล่ม

– “โฮจิมินห์ เทพเจ้าผู้ยังมีลมหายใจ”

– “หวอเหงียนย้าป จอมทัพคู่บารมีโฮจิมินห์”

                                                 – “ผู้คนและเส้นทาง” ชีวประวัติของบ่าออ-นางดั่งกวิ่แอ็ง วีรสตรีเวียดนามผู้มาอาศัยในสยาม 40 ปี

3. รำลึกครบรอบชัยชนะ 55 ปี แห่งยุทธศาสตร์ “เดียนเบียนฟู”

กำหนดการอ่านได้ที่ http://www.pridiinstitute.com/autopage/show_page.php?h=48&s_id=83&d_id=83

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ โทร 02-3813860-1