คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดนิทรรศการศิลป์สะท้อนสื่อ จุดประเด็นการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงการใช้สื่ออย่างมีจริยธรรม โดยผ่านผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม จากศิลปินรับเชิญ อาทิ นีน่า-กุลนัดดา, คิง-สมจริง และผู้กำกับจากภาพยนตร์ “แฟนฉัน” เอส-คมกฤษ และ บอล-วิทยา ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. ที่ลาน ชั้น G บริเวณทางเข้าด้านหน้าระหว่างร้านอาหารฟูจิกับยาโยอิ อาคารจามจุรีสแควร์


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมฟังการสัมมนาได้ในวันและเวลาข้างล่างนี้


วันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 – 18.00

– แถลงข่าวเปิดงานนิทรรศการ เวลา 13.00 – 14.00

– สัมมนาเรื่อง สื่ออย่างสร้างสรรค์หรือรังสรรค์สื่อขยะ เวลา 14.15 – 15.45

วันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.00 – 18.00


– สามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปะได้