สุนทราภรณ์วิชาการ ครั้งที่ ๒ “จากคลาสสิก สู่คลาสสิก: เส้นทางของสุนทราภรณ์” 

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารนิทรรศการและการศึกษา (ที่ทำการสำนัหงานศูนย์วัฒนธรรม) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 54 เวลา 9.00-16.00

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน มูลนิธิสุนทราภรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดทำ ซีดีชุดพิศษ “บีเอสโอ บรรเลง สุนทราภรณ์” พร้อมจัดคอนเสิร์ต “บีเอสโอ บรรเลง สุนทราภรณ์” และงานสุนทราภรณ์วิชาการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จากคลาสสิก สู่ คลาสสิค : เส้นทางสุนทราภรณ์ ”ณ ห้องประชุม ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
เผยว่า เป็นการนำเพลงสุนทราภรณ์มาศึกษาในเชิงวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ และการแสดงดนตรี เพื่อนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะและคุณค่าของเพลงสุนทราภรณ์ ทั้งในด้านของสุนทรียศาสตร์และในด้านของภูมิปัญญา และศึกษาถึงวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในการตีความเพลงสุนทราภรณ์ รวมไปถึงทิศทางในอนาคตของเพลงสุนทราภรณ์ ร่วมอภิปรายโดย ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ อาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศามสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์ , ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ, อาจารย์ชูวิทย์ ยุระยง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมนาวิชการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 — 16.30 น.  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427

พร้อมกันนี้ ยังจัดการแสดงคอนเสิร์ต “บีเอสโอ บรรเลง สุนทราภรณ์” 
โดยนำเพลงจากในซีดีชุดพิเศษ รวมไปถึงเพลงอื่นๆ อาทิ ขอให้เหมือนเดิม, วิมานสีชมพู, รักบังใบม ยอดรักยอดขวัญ และมองอะไร เป็นต้น มาให้แฟนเพลงสุนทราภรณ์ได้รับฟัง ขับร้องโดย ธีนัยน์ ณ หนองคาย, สุภัทรา โกราษฎร์, นรอรรถ จันทร์กล่ำ, อาร์ม KPN และนักร้องคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ พร้อมด้วย รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ, พรศุลี วิชเวช นักร้องดาวค้างฟ้า และ ชรัส เฟื่องอารมณ์ บรรเลงโดบวงบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตรา 

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2554 รอบแรก เวลา 14.00 น. และรอบที่สอง เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 400 / 800 /1,200 /1,600 และ 2,000 ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com