คมบาง ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ บู๊ธ M 32 โซน C 1 ชั้นล่าง
15- 25 ตุลาคม 2552 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับคมบาง ชมนาด หวีกล้วย
และหนังสือลดราคา 20-30 เปอร์เซ็นต์
ที่บู๊ท M 32 โซน C1 ชั้นล่าง

พบกับหนังสือออกใหม่

เหมือนฟ้าพระอาทิตย์มีสองดวง
ผลงานใหม่ของชมัยภร แสงกระจ่าง (ตีพิมพ์ในนิตยสารสกุลไทย) ที่ตอกย้ำให้เราเห็นถึงสังคมไทยในยุคสมัยของความขัดแย้ง เรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม จะนำพวกเราไปสู่ที่ใด และอย่างไรกันนะ ที่เราจะดำรงตัวได้ในท่ามกลางความขัดแย้งของชาติ
เด็กสาว นามว่า นับไท จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเธอ

นอกจากนี้ยังหาซื้อหนังสือดีมีคุณภาพของคมบางได้ เช่น

ผลงานน่าอ่านของ ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเช่น เรื่องน่าอ่าน เช่น อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..ที่รัก / ห้องนี้รื่นรมย์ /จดหมายถึงดวงดาว / รังนกบนปลายไม้ / รังนกบนปลายไม้ / ผัดไทยไม่ใส่เส้น
นอกจากนี้ ยังมีหนังสือที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เช่น อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ ที่รัก / แม่ลูกปลูกต้นไม้ / บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย/ คุณปู่แว่นตาโต / คุณยายหวานซ่าส์ส์ส์ ฯลฯ

และผลลงานรางวัลปีล่า สุด เรื่อง ขวัญสงฆ์ ผลงานเขียนรูปแบบน่าสนใจ ด้วยท่วงทำนองร้อยกรอง ในรูปแบบร้อยแก้ว
ดู http://13.229.56.161/books.php?booktype=thainovel&page=1

ผลงานวิชาการ ของโครงการวิจัยการวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญา ของสังคมร่วมสมัย หัวหน้าโครงการโดย ศ. เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ เช่น CRITICISM AS CROSS CULTURE / FERVENTLY MEDIATING ทั้งสองเล่ม เป็นภาษาอังกฤษ ผลงานระดับนานาชาติ ของ เจตนา นาควัชชระ ที่เหมาะกับผู้ต้องการศึกษาด้านวรรณกรรม
หรือ งานวิจัยในภาษาไทย เช่น กวีนิพนธ์นานาชาติ / การรับ การเสพ การบริโภคงานศิลปะ /จากเวทีละครสู่เวทีการวิจารณ์ /จากศิลปะสู่การวิจารณ์ /ทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทย /มองข้ามบ่านักเขียน /ลายลักษณ์แห่งการวิจารณ์
ดู http://13.229.56.161/books.php?booktype=knowledge&page=1

ผลงานแปลคุณภาพ จากดลสิทธิ์ บางคมบาง ทั้ง วรรณกรรมรัสเซีย ของ Leo Tolstoy / Fyodor Dostoyevsky /Nikolai Gogol นอกจากนี้ยังมีผลงานแปลเรื่อง คุณนายดัลโลเวย์ ของ Virginia Woolf อีกดัวย
ดู http://13.229.56.161/books.php?booktype=trannovel&page=1

ผลงานของ อุทิศ เหมะมูล นักเขียนซีไรต์ ปี 2552
นวนิยายเรื่อง กระจกเงา | เงากระจก และ รวมเรื่องสั้น เรื่อง ปริมาตรรำพึง

อย่าลืมนะคะ
งานหนังสือเดือนตุลา
15- 25 ตุลาคม 2552 เจอกัน ที่ คมบาง M 32 โซนซี 1 ชั้นล่าง