คมบาง ไปจุฬา 6-10 มิย

คมบาง ไปออกบู๊ธ ขายหนังสือ ที่ อาคารบรมราชกุมารี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 6 – ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน นี้ นะคะ

หนังสือลดราคา 20-30 เปอร์เซ็นต์

อีกทั้งมีมุมประหยัด เล่มละ 50 บาท ด้วยค่า

พร้อม สมุดบันทึก และโปสการ์ด รับเปิดเทอม นะฮ้าฟ

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *