กิจกรรมครอบครัวตัวอย่าง ห่างไกลยาเสพติด
สร้างความคิด ผลิตความฝัน สร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านดนตรี กวี ศิลปะ

      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับรายการถนนดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชิญครอบครัวผู้ฟังรายการฯ ร่วมกิจกรรมพิเศษ “ครอบครัวถนนดนตรี ต้านภัยยาเสพติด” ฟรี ระหว่างวันเสาร์ที่ 11 และอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552 ณ ไร่ดอกเหงื่อ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดยรายการถนนดนตรี เอฟ.เอ็ม.92.5 มฮ.      เอ.เอ็ม. 891 กฮ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด ซึ่งได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “ครอบครัวถนนดนตรี ต้านภัยยาเสพติด” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ สร้างเสริมความรักและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นเกราะอันแข็งแกร่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชนรอดพ้นจากยาเสพติดได้อย่างดียิ่ง

กิจกรรมพิเศษ “ครอบครัวถนนดนตรี ต้านภัยยาเสพติด” มีขึ้น ระหว่าง วันเสาร์ ที่ 11 – วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2552 ณ ไร่ดอกเหงื่อ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ปากช่อง นครราชสีมา ภายในงานมีกิจกรรมที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้แก่

      1. สนุกสนานเบิกบานหัวใจ บนเขาใหญ่ นั่งรถออกจากเมืองกรุงมุ่งสู่เขาใหญ่ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ อันแสนบริสุทธิ์ บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่วงน้ำตกกองแก้ว

      2. ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ “เขียนธรรมชาติ วาดป่า” กับกลุ่มเยาวชนรักษ์เขาใหญ่

      3. วาดสีระบายฝัน สร้างสรรค์ศิลปะลดภาวะโลกร้อน

      – สมุดบันทึกทำมือ ทำสมุดบันทึกด้วยมือของตนเอง สร้างสรรค์หน้าปกด้วยฝันและจินตนาการ เป็นสมุดบันทึกเล่มเดียวในโลกที่สรรสร้างด้วยมือของเราเอง

      – กระเป๋าผ้าสวยช่วยโลกไม่ร้อน สร้างสรรค์ศิลปะบนกระเป๋าผ้า นำไปใช้เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน

      – กระถางดอกไม้ใบสวยช่วยโลกให้เย็น เพ้นท์สีบนกระถางดอกไม้ให้สุดสวยด้วยความฝันและจินตนาการ นำไปปลูกดอกไม้สวยๆ ช่วยโลกไม่ให้ร้อน

      4. ความฝันเดินทางสู่ไร่ดอกเหงื่อ โบยบินจินตนาการผ่านบทเพลง สัมผัสบรรยากาศอะคูสติคดนตรี ท่ามกลางแสงสีจากดวงดาวที่พราวฟ้า ของไร่ดอกเหงื่อ กับพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

      10 ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน เท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการเขียนจดหมายและส่งรูปถ่ายพร้อมเล่าเรื่องราวของครอบครัว ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งไปที่ รายการถนนดนตรี 236 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ ที่ Email: [email protected] ได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2552

      สำหรับผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-931 4007,
081-634 6452