สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และรายการถนนดนตรี ขอเชิญร่วมงาน

ดนตรี กวี ศิลปะ เพื่อเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ก้าวไกลยาเสพติด
กับ คอนเสิร์ตอะคูสติกเต็มรูปครั้งแรกของ กวีซีไรต์-ศิลปินศิลปาธร
“ความรักมีพลัง” ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ
ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ มาชารี (พิบูลศักดิ์ ละครพล, พยัต ภูวิชัย, ชูเกียรติ ฉาไธสง), 
พจนาถ พจนาพิทักษ์ และคฑาวุธ ทองไทย (ไข่ มาลีฮวนน่า)
-ร่ายบทกวีโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ไพวรินทร์ ขาวงาม

ชมฟรี! วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลาห้าโมงเย็น
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน)
 
บ่ายโมงเป็นต้นไป ร่วมกิจกรรมศิลปะสร้างความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว
จากองค์กรสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
ชวนอ่านวรรณกรรมเยาวชน โดย ภาณุ ตรัยเวช (นักเขียนรางวัล Thai Young Artist Awards)
วาดเส้นเล่นนิทานกับ สุริยันต์ สุดศรีวงศ์ (นักเขียนรางวัลวรรณกรรมเยาวชนแว่นแก้ว)

ติดต่อรับบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่
รายการถนนดนตรี โทร. 0 819 314 007
กลุ่มใบไม้ป่า โทร. 087 5199150