บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันรำข้าวคิงน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายชุด “คุณค่าของข้าวไทย” เพื่อให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีโอกาสแสดงความสามารถทางศิลปะการถ่ายภาพและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เห็นถึงความสำคัญ คุณค่า และความสวยงามของข้าวไทย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.KingRiceBranOil.com

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
         KingRiceBranOil
         E-mail: [email protected]