เตรียมพบกับ…ค่ายวรรณกรรม ‘รุ่นที่ 30’ (ค่ายครู : นครพนม)
                         โดย กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ

เรียน      เพื่อนพ้องน้องพี่สื่อมวลชน
เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมค่าย “จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ด      พันธุ์วรรณกรรม” รุ่นที่ 30

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการโครงการค่ายฯ
      
      ด้วย กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชน ครู-อาจารย์ ได้มีโอกาสทำงานด้านวรรณกรรมในทุกด้าน ทั้งการคิด การอ่าน การเขียน อาทิ เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย บทเพลง งานศิลปะ ฯลฯ อีกทั้งเป็นการประสาน สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษา สถาบัน กลุ่ม องค์กรวรรณกรรมต่างๆ ที่จัดกิจกรรมด้านวรรณกรรมแก่เยาวชนและครูผู้สอน ตลอดถึงร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่ทำงานศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์สังคม
      ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปี 2547 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมค่ายวรรณกรรมเยาวชน ครู-อาจารย์ ภายใต้ชื่อโครงการค่าย “จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม” ได้ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค! จาก รุ่นที่ 1 ประเดิมที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเดือนมกราคม 2547 เรื่อยมาจนถึง รุ่นที่ 29 ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2551
      และครั้งนี้ค่าย “จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม” ของกองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ ได้เดินทางมาถึง รุ่นที่ 30 พอดี ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2551 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และศูนย์นครพนม-ฮานอย อ.เมือง จ.นครพนม ถือว่าค่อนข้างพิเศษ เพราะเป็นค่าย ‘ครู-อาจารย์’ ผู้รักการอ่านเขียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด มี สำนักงานเขตการศึกษานครพนม เขต 1 เป็นแม่ข่ายในพื้นที่อย่างแข็งขัน
      วิทยากรค่ายนำโดย ประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ศิวกานท์ ปทุมสูติ กวีใหญ่แห่งอู่ทอง เมืองสุพรรณ, ไพวรินทร์ ขาวงาม กวีซีไรต์ และนักเขียนรางวัล ‘ศิลปาธร’ ปีล่าสุด, อาทิตย์ บำรุงเอื้อ เจ้าของพอกเก็ตบุ๊ค “ลูกทุ่งเพื่อชีวิต : ลูกทุ่งสัจจธรรม”, ทนง โคตรชมภู ศิลปิน (ผู้พลิกฟ้าค่ำแผ่นดิน) วาดภาพด้วยปาก, เสถียร ทำมือ ศิลปินนักร้อง/นักประพันธ์เพลง, วสุ ห้าวหาญ นักประพันธ์เพลงรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรง รวมทั้ง สลา คุณวุฒิ ประธานกองทุนและคณะ ฯลฯ
      ดังนั้น กองทุนเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับครู อาจารย์ เยาวชน ตลอดจนวงการศึกษา ทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตื่นตัว ตระหนัก และเห็นความสำคัญในเรื่อง “การอ่านเขียน” ของคนไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อของท่านด้วย
      และถ้าหากพี่น้องสื่อมวลชนท่านใด สนใจจะร่วมเดินทางไปสังเกตการณ์ กองทุนขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง โปรดติดต่อโดยตรงได้ที่ ปรีดา ข้าวบ่อ โทร. 081-926-5749 หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทุน โทร 089-115-4507 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณล่วงหน้า      
      
                                                             ด้วยจิตคารวะ
                                                 กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ

คณะกรรมการกองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
ประธาน : สลา คุณวุฒิ รองประธาน : ปรีดา ข้าวบ่อ เลขาธิการ : บัณฑิต จันทศรีคำ (แคน สาริกา)
รองเลขาธิการ : อาทิตย์ บำรุงเอื้อ เหรัญญิก : สุนันท์ พันธุ์ศรี (เสรี ทัศนศิลป์), สายฝน ไชยทองพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : พินิจ นิลรัตน์ กรรมการกลาง : วิทยา กีฬา, วีระ สุดสังข์, ไพวรินทร์ ขาวงาม, ศิวกานท์ ปทุมสูติ, ศักดิ์ ไชยดวงสิงห์ (แสงดาว ศรัทธามั่น), วิวัฒน์ โรจนาวรรณ, พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่), สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร, วสุ ห้าวหาญ, สมชัย คำเพราะ

โครงการค่ายรุ่นที่ 30
“จุดประกายความใฝ่ฝัน เพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม”
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551
โดย กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ
ร่วมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และศูนย์นครพนม-ฮานอย
……………………………………………

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2551
08.00 – 09.00 น.             รายงานตัว / ลงทะเบียน
09.00 น. – 11.30 น.       – พิธีเปิดค่าย / ประธานกล่าวเปิด / แนะนำวิทยากรและคณะทำงาน
                  – บรรยายประกอบเสียงเพลง เรื่อง “จากนาหมอม้าขึ้นตึกแกรมมี่” โดย สลา คุณวุฒิ
11.30 น. – 12.00 น.      – สันทนาการ และรู้จักกองทุนศิลปินครูบ้านป่าฯ โดย ไฝ สันติภาพ
และ อาทิตย์ บำรุงเอื้อ
12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น.      – บรรยายพิเศษ หัวข้อ “กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) – สุภาพบุรุษ
นักประพันธ์” โดย ประยอม ซองทอง และ ชมัยภร แสงกระจ่าง
15.00 -17.00 น.            – กิจกรรมเรียนรู้ : การเขียนภาพ โดย ทนง โคตรชมภู และคณะ
– บรรยายประกอบวีดิทัศน์ หัวข้อ พลังใจ-ไฟศิลปะ พร้อมสาธิตการวาดภาพ
ด้วยปาก โดย ทนง โคตรชมภู
17.00 – 18.00 น.            อาบน้ำ แต่งตัว / อร่อยอาหารค่ำ
18.00 – 22.00 น.       ร้องรำทำเพลง อ่านกวี โดยชาวค่าย และทีมวิทยากร
…สรุปงานประจำวัน / เตรียมงานวันที่ 13 ธันวาคม…

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
07.00 – 08.30 น.       ร้องเพลงรับอรุณ / ออกกำลังกาย / อาหารเช้า
08.30 – 10.00 น.       กิจกรรมเรียนรู้ : การเขียนทั่วไป (เรื่องสั้น เรื่องยาว บันทึก ความเรียง สารคดี ฯลฯ) โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง (ไพลิน รุ้งรัตน์), พินิจ นิลรัตน์ (วรรณฤกษ์)
และ สมชัย คำเพราะ (คำร้อย คำเพราะ)
10.00 – 12.00 น.      กิจกรรมเรียนรู้ : กวีนิพนธ์ (ฉันทลักษณ์ และกลอนเปล่า)
โดย ประยอม ซองทอง, ศิวกานท์ ปทุมสูติ และ ไพวรินทร์ ขาวงาม
12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น.      กิจกรรมเรียนรู้ : ประพันธ์เพลง โดย ไฝ สันติภาพ , วสุ ห้าวหาญ, เสถียร ทำมือ,
คมชาญ ราชคาม และ พูลสมบัติ พิทูลทอง (ขงเบ้ง)
14.30 – 15.30 น.      เลือกตั้งกรรมการและประธานรุ่นที่ 30 และจุดประกายการเขียน การวาด และการแต่งเพลง โดย พินิจ นิลรัตน์ และ คำร้อย คำเพราะ
15.30 – 18.00 น.      แยกกลุ่มพูดคุยและทำงานกับวิทยากรตามความสนใจ / ส่งงาน
18.00 – 19.00 น.      เตรียมการแสดง / อาบน้ำ แต่งตัว / อิ่มหนำอาหารค่ำ
19.00 – 22.00 น.       การแสดงของชาวค่าย สลับกับทีมวิทยากร
      …สรุปงานประจำวัน / เตรียมงานวันที่ 14 ธันวาคม…

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551
07.00-08.00 น.       – รื่นเริงวันใหม่ / อาหารหอมกรุ่น
– ภาพรวมที่เห็นและคำฝากจากใจคณะวิทยากร นำโดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ
08.00 – 12.00 น.       – แยกกลุ่มรับฟังวิทยากรวิจารณ์เสนอแนะงาน แลกเปลี่ยนตามความสนใจ
– มอบเกียรติบัตร โดย สลา คุณวุฒิ และคณะวิทยากร
                  – พิธีปิดค่ายประทับไว้ในความทรงจำ
12.00 – 13.00 น.            – รับประทานอาหาร
                  … การเดินทางคือชีวิต …

* วิทยากรกระบวนการ โดย อาทิตย์ บำรุงเอื้อ, สมชัย คำเพราะ และ ปริพนธ์ วัฒนขำ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประสานงานกองทุนฯ : ปรีดา ข้าวบ่อ โทรศัพท์ 08-1926-5749
ประสานงานพื้นที่ : อาจารย์สุจารินี นามธิราช โทรศัพท์ 08-7238-8981

มีหนังสือดี ราคามิตรภาพ จำหน่าย