วันที่ 21-31 ตุลาคม 2553 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์