กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดพิมพ์นิตยสารรวมเรื่องสั้นรายฤดูกาล “ราหูอมจันทร์” อันมาจากดำริของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์นิตยสารอย่างต่อเนื่องมาถึงฉบับที่ 8 คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้ประกาศมอบรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ครั้งที่ 2 ให้แก่นักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารราหูอมจันทร์ โดยมีคณะกรรมการพิจารณารางวัลผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรม คัดเลือกเรื่องสั้นที่ผ่านการตีพิมพ์ในนิตยสารราหูอมจันทร์ตั้งแต่ Vol.5 ถึง Vol.8 รวมทั้งหมด 32 เรื่อง เพื่อหาเรื่องสั้นที่ดีที่สุด 1 เรื่อง ให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่

กำหนดการ
-ปาฐกถาพิเศษ “คิดถึงกนกพงศ์..โดยสังเขป” โดย ชาติ กอบจิตติ ศิลปินแห่งชาติ
-อ่านบทกวีจาก เสี้ยวจันทร์ แรมไพร
-เสวนา “โลก เรา และเรื่องเล่าของคนหนุ่ม” วิทยากร คมสันต์ นันทจิต, โตมร ศุขปรีชา และ สาคร พูลสุข ดำเนินการเสวนาโดย วัชชระ สัจจะสารสิน
-รับประทานอาหาร พบปะสังสันทน์ ภาคดนตรี (ใต้สวรรค์ พจนาถ พจนา-พิทักษ์)

การเดินทางไปศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน
การเดินทางโดย รถยนต์
จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานกรุงธน (ซังฮี้)
ลงจากสะพานกรุงธน ตรงมาตามถนนสิรินธร ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัลสนิทวงศ์-สิรินธร
ผ่านห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับถนนบรมราชชนนี เมื่อลง
สะพาน ให้ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๕๐๐ เมตร”)
ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
ลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ตรงมาตามถนนบรมราชชนนีระดับดินโดยไม่ขึ้นทางคู่ขนาน
ลอยฟ้า แต่ให้ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัลสนิทวงศ์-บรมราชชนนี ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับ (ซึ่งจะเป็นทางบังคับเลี้ยวซ้าย เพื่อไปทางพุทธมณฑล) เมื่อลงสะพาน ให้ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๕๐๐ เมตร ”) ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

การเดินทางโดย รถประจำทาง
รถประจำทางที่ผ่านหน้าศูนย์
รถปรับอากาศ – ปอ.๖๖, ปอ.๕๑๑, ปอ.๕๑๕, ปอ.๕๑๖, ปอ.๕๓๐, ปอ.๕๓๙
รถธรรมดา – สาย ๑๙, ๔๐, ๕๗, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๗, ๑๔๙,๑๔๖

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน
ณ ห้อง 407 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

13 กุมภาพันธ์ · 13:30 – 19:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เด่น นาคร 081-010-7120