เรียนเชิญ สมาชิกนักเขียนและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่าน ร่วมงานวันนักเขียน 5พ.ค.54
กำหนดการของงาน มีตามนี้ครับ

เรียนสมาชิกสมาคมนักเขียนทุกท่าน 

กิจกรรมของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในงาน วันนักเขียน ๕ พฤษภาคม
๒๕๕๔  นี้

ขอเรียนเชิญทุกท่าน  เชื่อได้ว่า
มีประโยชน์แก่นักอ่านนักเขียนทุกท่าน และสนุกสนานแน่นอน

 

 สำหรับ
สมาชิกสามัญรายปีและวิสามัญรายปีที่หมดอายุสมาชิก
เชิญต่ออายุสมาชิกได้ที่หน้างาน ส่วนท่านที่ไม่ได้ไปร่วมงานครั้งนี้
โปรดติดตามรายละเอียดวิธีการต่ออายุสมาชิกได้ที่เวปไซด์สมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย
http://www.thaiwriterassociation.org/   หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 โทร ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕  (ฉัตรชัย 
คุ้มอนุวงศ์  เจ้าหน้าที่สมาคม)

 

กำหนดการวันนักเขียน

                                                                ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ภาคเช้า-ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี ๓๓)

๑๐.๐๐                    พิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล
อุทิศส่วนกุศลแด่เสาว์-ศรีสุดา บุญเสนอ และนักเขียนผู้ล่วงลับ

๑๒.๐๐                   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ภาคบ่าย-ณ โรงแรมสยามซิตี้ (ถนนศรีอยุธยา) พญาไท

ห้องกมลทิพย์

๑๖.๓๐                    ลงทะเบียน

๑๗.๐๐                    พิธีมอบรางวัล “ศรีบูรพา”

                                                คำประกาศจากประธานกองทุนศรีบูรพา

                                                สุนทรกถาจาก“วันชัย
ตันติวิทยาพิทักษ์
”นักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๔

๑๘.๓๐                   เปิดงานวันนักเขียน
โดยนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย                    

พิธีคารวะอดีตนายกสมาคมนักเขียนฯ
และนักเขียนอาวุโส            

๑๙.๐๐                    รับประทานอาหาร

๒๐.๐๐                   สังสันทน์ ภาคบันเทิง (บทกวี/เพลงกวีโดย
พจนาถ  พจนาพิทักษ์ โชคชัย บัณฑิต

เสรี ทัศนศิลป์)

๒๑.๐๐                   ช่วงคารวะคาราวาน โดย
คนด่านเกวียน

๒๑.๓๐                   ปิดงาน

                                                                                ————-              

**หมายเหตุ**    สามารถเดินทางไปโรงแรมสยามซิตี้
ได้โดยทางรถไฟฟ้า
BTS ลงที่สถานีพญาไท          


ด้วยความเคารพ

…ฉัตรชัย                             

 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

Writer’ Association of Thailand

๓๑  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์)

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐

๐๒๙๑๐๙๕๖๕