คมบาง ชมนาด หวีกล้วย บู๊ท เลขที่ N44 โซนซี ชั้นล่าง (หัวมุม แถวกลางๆ )
เตรียมพบหนังสือใหม่ จะเอารายละเอียดมาแจ้งค่า