งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 26 มีนา – 6 เมษา 2553 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


คมบางบู๊ธ O35 โซนซี 1 ชั้นล่าง