(สัมมนา)
เวลา 30 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2552 | 10:30-21:00
สถานที่ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี


พบกับงานสัมมนาใหญ่ภายใต้โครงการ “กรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค์” (Bangkok Creative City) ร่วมค้นพบกรุงเทพฯ ในแง่มุมใหม่ เพราะมหานครแห่งนี้ใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นแหล่งกระตุ้นความคิด บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชิญผู้กำหนดนโยบายและผู้นำทางความคิด ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนมุมมอง ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี


กำหนดการเบื้องต้น


จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 – นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Bangkok Creative Spaces” จากกลุ่มวิจัยเมืองสร้างสรรค์ หน่วยวิจัยเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการบรรยายจากนักออกแบบชุมชนเมืองผู้มีประสบการณ์วางผังเมืองในเขต Silicon Valley


อังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 – การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองสร้างสรรค์”


พร้อมร่วมสำรวจแผนที่ขุมทรัพย์แห่งทักษะของมหานครกรุงเทพ (Skills Mapping) ซึ่งจะพิสูจน์ให้คุณเห็นถึงศักยภาพของเมืองที่เต็มไปด้วยชุมชนคนสร้างสรรค์ใน 6 ย่านดัง  • จตุจักร: ตลาดนัดต้นตอห่วงโซ่ธุรกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่วัตถุดิบ ยันชิ้นงานสร้างสรรค์ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค


  • ทองหล่อ: ถนนที่รวมทุกปัจจัยของเมืองสร้างสรรค์ ต้นกำเนิดเครือข่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคม


  • สยามสแควร์: รันเวย์แฟชั่นของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัย ที่แจ้งเกิดของแบรนด์แฟชั่นไทย


  • ทาวน์ อิน ทาวน์: เมืองเล็กของมนุษย์เอเจนซี่ ศูนย์รวมบริการของธุรกิจโฆษณาและภาพยนตร์


  • อาร์ซีเอ: แหล่งรวมค่ายเพลงอินดี้ ศูนย์กลางธุรกิจดนตรี สื่อ และสถานบันเทิง


  • สุขุมวิท: ย่านธุรกิจบริการและที่อยู่เพื่อรองรับชาวต่างชาติ


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก TCDC
สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับบุคคลทั่วไป – สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552


สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214 เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
เข้าฟังฟรีตลอดงาน


โปรดติดตามรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ www.tcdc.or.th


จัดโดย:
ร่วมกับ: