การจัดงาน “พาแลง ฮักแพงอีสาน” –ย้อนอดีตกึ่งศตวรรษอีสานกับภาพถ่ายของฟรานซิส คริปส์

เรียน ท่านสื่อมวลชนและเพื่อนมิตร

      คุณฟรานซิส คริปส์ อาสาสมัครจากประเทศอังกฤษรุ่นแรกที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2504 ท่านรักและผูกพันประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานมาก ท่านได้เขียนหนังสือ แปลเป็นภาษาไทยโดย “ตุลจันทร์”

ในชื่อเล่ม “สภาพอีสาน” ตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2514 พิมพ์ครั้งที่ 2 โดยสำนักพิมพ์แม่คำผาง พ.ศ. 2551 ปัจจุบันคุณฟรานซิส คริปส์ พำนักและประกอบสัมมาอาชีวะอยู่ในเมืองไทย เมื่อปลายปีที่แล้ว ท่านกลับไปเยี่ยมบ้านที่ชนบท ชานกรุงลอนดอน และได้นำภาพที่ถ่ายไว้มาด้วยจำนวนร่วม 1,000 ภาพ เป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์อีสานที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะจัดงานย้อนอดีตอีสานด้วยภาพถ่ายขึ้นในวันพฤหัสบดีที่
19 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ลานดอกจาน ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

      ทั้งนี้เพื่อ 1. เรียนรู้สภาพอีสานจากภาพถ่าย 2. ศึกษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 3. มอบต้นฉบับทั้งหมดให้กับชาวอีสาน 4. จัดหาทุนสำหรับนิสิตนักศึกษาลูกหลานชาวอีสาน

      กำหนดการจัดงาน “พาแลง ฮักแพงอีสาน” วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

      เริ่มงานเวลา 18.00 น.-       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน
–      การแสดงพื้นบ้าน
ชมรม “สืบอีสาน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วง “แกนอีสาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
–      แสดงภาพถ่ายอีสานเมื่อกึ่งศตวรรษ โดย ฟรานซิส คริปส์
รวมเสวนา โดย รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม และ ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
–      พิธีมอบต้นฉบับภาพถ่ายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
–      การมอบเกียรติบัตรแก่ ฟรานซิส คริปส์
(นักเขียนกิตติมศักดิ์ของสโมสรนักเขียนภาคอีสาน)
–      การอ่านบทกวี โดยกลุ่ม “กวีชีวิต”
–      การแสดงของศิลปินรับเชิญ
ฯลฯ
      เรียนมาเพื่อท่านได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มีคุณค่ายิ่งนี้ และเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาในโอกาสนี้

ด้วยความนับถือจากคณะผู้ร่วมจัดงาน

ผู้ประสานงาน รศ. ธีรชัย บุญมาธรรม 08-9861-3983
                  อาจารย์ทม เกตุวงศา 08-6241-5131
            นายปรีดา ข้าวบ่อ       08-1926-5749