ฉายหนังในหอศิลป์ 3-13 มิถุนายนนี้ (พิเศษสุด!!สูจิบัตรลด 50 %)

ณ PSG Art Gallery, คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ

เปิด : วันจันทร์ – วันเสาร์ (10:00 – 18:00 น.)

ปิด : วันอาทิตย์

อังคารที่ 3 มิถุนายน 2551

สารคดีชุด LIVING STONE

10:00 น.                                          Hatshepsut the Queen with Two Faces (26:41 นาที)

สารคดีน่ารู้เชิงประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ ฟาโรห์หญิงที่ต้องปกครองอียิปต์ถึง 13 ปี ในคราบผู้ชาย โลกของผู้ชายในความเป็นผู้นำ แต่ผู้หญิงคือช้างเท้าหลัง การขุดขุ้ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอียิปต์ โดยนักโบราณคดี, นักประติศาสตร์ การคาดเดาถึงการสิ้นพระชนม์ของพระนาง การทำลายสุสานหลังการครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใหม่ การหายไปของพระนางจากหน้าของประวัติศาสตร์ และการบูรณะวิหารของพระนางฮัดเซบซุด โดยรัฐบาลอียิปต์และประเทศกรีซในปัจจุบัน

10:30 น.                                          Qusair – Amra A structural Manifesto (26:03 นาที)

สารคดีน่ารู้เชิงประวัติศาสตร์ ไขความลับในศิลปะอิสลามตอนต้นที่เน้นการวาดรูปคนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกษัตริย์ในราชวงศ์อุมายาบและการสร้างโรงอาบน้ำบนดินแดนแห้งแล้งได้อย่างไร (ประเทศจอร์แดนในปัจจุบัน) ภูมิปัญญาในการใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างกังหัน(สักกียาด) โดยขับเคลื่อนด้วยแรงแรงจากสัตว์ การสร้างโรงอาบน้ำ จำลองแบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าใจวิธีการก่อสร้างของคนในยุคนั้น

11:00 น.                                          Carthage (25:54 นาที)

สารคดีน่ารู้เชิงประวัติศาสตร์ของเมืองที่อยู่เกาะไซปรัส ที่เรียกว่าคาเทจของเจ้าหญิงเอลิซ่า พบกลยุทธในการสร้างเมืองด้วยโครงสร้างสามเหลี่ยม การจัดการท่าเรือทหารและพาณิชย์ที่ทับซ้อนกัน ตำนานการสร้างเมืองของเจ้าหญิง ผ่านคำบอกเล่าของนักพิพิธภัณฑ์เมืองคาเทจ การจำลองสร้างเมืองคาเทจในเครื่องคอมพิวเตอร์ และการได้รับอิทธิพลถึงการสร้างบ้านที่เมโซโปเตเมียเปรียบเทียบกับบ้านที่ตูนีเซียในปัจจุบัน

11:30 น.                                          Heliopolis – Baalbek (26:01 นาที)

สารคดีน่ารู้ประวัติศาสตร์เชิงในวิหารบาเบท (เสาสูงเสียดฟ้า) ปริศนาการสร้างวิหารนี้ได้อย่างไร ของชาวฟินีเซีย คือบรรพบุรุษชาวเลบานอน หินที่นำมาสร้างมีน้ำหนักกว่า 800 ตัน สถาปนิกเลบานอนทำการศึกษาและจำลองแบบวิหารบาเบทและวิธีการสร้างจากคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้ลูกลอก, เดือย, ก้ามปู และก้ามหนีบเป็นเครื่องทุ่นแรง

12.:00 น.                                     Palmyra (26:01 นาที)

สารคดีน่ารู้เชิงประวัติศาสตร์ที่มาของเวนิชทะเลยทราย หรือพามีล่า แถบเทือกเขาซีเรีย เป็นไข่มุกของโรมันตะวันออก ความรุ่งเรืองของเมืองมาจากไหน ระบบการสร้างเมืองของพามีล่าเป็นอย่างไร อารายธรรมของความมั่งคั่งบอกอะไรบ้าง การใช้กฎทะเลทรายในการเดินทางที่ใช้ในจนถึงปัจจุบันนั้นคืออะไร จากการเดินทางออกสำรวจหาหลักฐานและคำตอบเหล่านี้กัน

12:30 น.                                          In the Eastern Mediterranean (25:59 นาที)

สารคดีน่ารู้เชิงประวัติศาสตร์ การศึกษาวัตถุโบราณ ย้อนอดีตตำนานโบราณในดินแดนตะวันออกแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ต่อจิ๊กซอร์จากวัตถุโบราณในการไขความลับต่าง ๆ ทะเลพัฒนาเมืองน่ะจริงหรือ การทำสงครามแห่งความอิจฉาเป็นอย่างไร ความรุ่งเรืองร่ำรวยทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในดินแห่งนี้นั้นเป็นอย่างไร เริ่มตั้งแต่อียิปต์ ข้ามแม่น้ำไนล์เข้าสู่หุบเขาคนตาย ตูนีเซีย ชายฝั่งแอฟริกา เพตา(เมืองบนภูเขา) พามีล่า(เมืองหลวงซีเรีย) วิหารบาเบท ผู้คนยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

สารคดีชุด สยามศิลปิน

14:00 น.                                                 ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี (ครูช่างสถาปัตยกรรมไทย)

สารคดีชุด EVERY PICTURE TELLS STORY

15:00 น.                                                 Illuminating the night: จิตรกรรมแห่งความมืด (25:30 นาที)

ลีโอนาร์โด ดาวินชิ บอกว่า “เราจะมองอะไรได้ยาก ถ้าปราศจากแสงเงา”การเมืองสะท้อนวิถีชึวิต และงานศิลปะตั้งแต่ยุคเรอเนอซองซ์ เดอลาครัว, ทิเทียน, คาราวาโจ้, แลมบรันท์ การวางโครงสร้างในงานจิตรกรรมที่มาของสีในนิยามต่าง ๆ ยุคภาพถ่าย ภาพยนตร์ จนถึงงานศิลปะในยุคปัจจุบัน

15:30 น.                                                 Sleepers: ศิลปะที่หลับใหลใฝ่ฝัน (24:14 นาที)

ในท่วงท่าที่หลับใหลถ่ายทอดมาเป็นงานจิตรกรรม(อเบตี้, ดูเลอร์, เบคอน) ประติมากรรม ภาพถ่าย และภาพยนตร์ การองค์ประกอบในจัดภาพ

16:00 น.                                                 The Travels of Mona Lisa: การลักพาโมนาลิซ่า (49:59 นาที)

การลักพาโมนาลิซ่าในปี 1911 ประวัติคร่าว ๆ ของผู้สร้างสรรค์โมนาลิซ่า คือ ลีโอนาร์โด ดาวินซี ความหมายของภาพเขียนในรอยยิ้มที่น่าค้นหา การตีความในอีกหลาย ๆความหมายของกลุ่มนักวิจารณ์ ซิกด์มันฟรอย์ กลุ่มดาด้า กลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ กลุ่มแฟนคลับโมน่าลิซ่า โมน่าลิซ่าฟีเลีย และการนำภาพโมน่าลิซ่าไปเป็นของที่ระลึกอื่น ๆ จนกลายเป็นภาพเขียนที่สร้ายรายได้มหาศาลให้กับพิพิธภัณฑ์ลุฟท์ ในประเทศฝรั่งเศส

สารคดีชุด สยามศิลปิน

17:00 น.                                                 จำรัส เกียรติก้อง (ช่างเขียนภาพเหมือน)

สารคดีชุด ARTMUSEUM

18:00 น.                                                 แกลเลอเรียบอกีส (25:06 นาที)

งานศิลปะที่อยู่ในแกลเลอเรียบอกีส เป็นผลงานสะสมของตระกูลบอกีสทั้งจิตรกรรมของทีเทียน, คาราวาโจ้ และประติมากรรมของเบอนีนี่ เรียกว่าเป็น “เป็นราชินีของคอลเลคชั่น” แต่ก่อนเคยเป็นบ้านพักไว้ใช้รับรองชนชั้นปกครอง ที่มาพำนักและชื่นชมความสวยงามของงานศิลปะ การได้มาของงานศิลปะด้วยการใช้เงินและการใช้อำนาจมืด ชมวิวสวยงามจากวาติกันและโรมในอิตาลี

พุธที่ 4 มิถุนายน 2551

สารคดีชุด ARTMUSEUM

10:00 น.                                          Musée du Louvre (25:28 นาที)

Venus Milo คือประติมากรรมกรีกโบราณ ที่เป็นรูปแกะสลักที่สวยที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปีมาแล้ว เป็นสัดส่วนลึกลับที่พระเจ้าให้มาในความสูง 2.40 เมตร เป็นท่ายืนพักขาบิดเบี้ยวกายเป็นรูปตัวเอสแบบสบาย ๆ กับสายตาที่มองไกลออกไป การได้มาจากทะเลอีเจียนในปี 1820 จากชาวไร่โดยนำชิ้นส่วนมาปะติดปะต่อกัน นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นยุคไมซีเนียนกว่า 3,000 ปี ยุคแพททีเซอรริส (วีนัสนั่งอาบน้ำ) สัดส่วน 1.6 นั้นสัมพันธ์กับวีนัสไมโลอย่างไร และกลายเป็นอัตราส่วนสากล ตลอดจนการวิเคราะห์สัดส่วนผู้หญิงจากบริษัททำชุดชั้นใน สตูดิโอประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์ลุฟท์ ที่ทำประติมากรรมไมโลในขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่ไปใช้เพื่อการศึกษาและไว้ประดับบ้าน

10:30 น.                                          Musée d’Orsay (25:06 นาที)

มูเซ่เดอเซ่ เคยเป็นสถานีรถไฟเมื่อ 100 กว่าปีก่อน ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1986 เป็นวังของศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ ต้องไปดูเวลาที่มีแสงจ้า เพราะแสงจะส่องผ่านจากกระจกเข้ามาทำให้ดูงานในเวลานี้ได้สวยงามที่สุด และชมมูเซ่เดอเซ่ในยามค่ำคืน ผลงานThe star ของจิตรกรรมนักเต้น เดอกาส ถูกแสดงที่หอมืด ด้วยเทคนิคสีชอล์ก นั้นมีความไวต่อแสงและเป็นสีที่ซีดเร็วจึงถูกจัดแสงในห้องที่มีแสงน้อย The star นักเต้นเป็นจุดเด่นที่ไม่ได้อยู่กลางภาพ แต่กับเป็นพื้นสีเข้มอยู่ และทัศนคติของเดอกาสที่มีกับนักเต้นในโลกหลังเวที สะท้อนชีวิตพลเมืองในยุคปารีสใหม่ “หนูตัวเล็กๆ” เป็นคำแสลงมีความหมายว่าอะไรในฝรั่งเศส และภาพพิมพ์ญี่ปุ่นยูคิโยเอะให้อิทธิพลกับ Nude series ของเดอกาสอย่างไร มาดูร้านขายอุปกรณ์ศิลปะ SENNELIER ในฝรั่งเศสที่เดอกาสเคยเป็นลูกค้าประจำที่นั้น แต่เดิมเป็นร้านที่รับทำเฉดสีตามที่ลูกค้าสั่ง และก็ยังขายอุปกรณ์ศิลปะอยู่ในปัจจุบันนี้

11:00 น.                                          PARIS – ORLEANS (25:03 นาที)

ปารีส ออนรียอง เคยเป็นสถานีรถไฟอยู่ 36 ปี ในโครงสร้างที่เป็นเหล็กและกระจกสีที่หรูหราอนุรักษ์งานศิลปะกว่า 3,000 ชิ้นของ เดอกาส, โมเนต์, เรอนัวส์ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 19 ปารีสมีมลพิษมาก น้ำเน่าเสีย เริ่มขยายรางรถไฟและคนออกไปพักผ่อนนอกเมือง แฟชั่นคนชนกลางและสาวชั้นสูง มีผลกับการวาดรูปและทัศนคติของเรอนัวส์ การศึกษาแฟชั่นในศตวรรษที่ 19 จากนางแบบและดีไซเนอร์ที่ทำเสื้อในยุคนั้นที่เปิดร้านอยู่ในปัจจุบัน

11:30 น.                                                 The Metropolitan Museum of Art, New York (25:04 นาที)

พิพิธภัณฑ์นครหลวงตั้งอยู่บนถนนฟิฟท์-อเวนิวส์ มีงานศิลปะประมาณ 20,000 กว่าชิ้น ห้องแสดงภาพเขียนยุโรปในศตวรรษที่ 19 ได้รับความสนใจมาก คอลเลคชั่นที่สะสมเป็นที่ 2 รองจากมูเซ่เดอเซ่ในฝรั่งเศส เป็นผลงานชิ้นเอกของโมเน่ต์, โกแกง, เดอกาส และแวนโก๊ะ ผลงาน 3 ชิ้นที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้เข้าชมใน พิพิธภัณฑ์ หาคำตอบที่ว่า ภาพวาดชื่อดังนั้นมาอยู่ที่นิวยอร์คได้อย่างไร ตระกูลมายเยอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์นี้อย่างไร และนักสะสมงานอิมเพรสชั่นนิสม์ในอเมริกาคนแรกเป็นใคร

พื้นที่ดาดฟ้าของพิพิธภัณฑ์นครหลวงในเย็นวันศุกร์และวันเสาร์คือจุดนัดพบของคนหนุ่มสาว เพื่อพักผ่อน เป็นจุดชมเมืองนิวยอร์ค ยามค่ำคืน พร้อมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ

สารคดีชุด สยามศิลปิน

12:00 น.                                                 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย)

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

สารคดีชุด MASTERPIECE

14:00 น.                                          Auguste Rodin (48:57 นาที)

The Kiss (ค.ศ.1901-1904) เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะแนวอีโรติค การตีความในความหมายของการจูบในนานาทัศนะของนักวิชาการและผู้เข้าชมงาน The kiss เป็นจูบแรกของเปาโลและฟอนเชสก้า การตีความในรายละเอียดปลีกย่อยของการจัดวางท่าทางองค์ประกอบภาพในประติมากรรมชิ้นนี้ สเก็ตช์ของโรแดงที่มากมายกว่าจะเป็น The kiss การทำซ้ำของ The kiss ที่มีทั้งเล็กกลางใหญ่ และ The kiss ในมุมของศิลปินยุคปัจจุบัน

15:00 น.                                          Utagawa Hiroshige หรือ Andō Hiroshige (49:01 นาที)

The Great Wave (1 ใน 36 ชิ้น) พรรนาความหายนะเมื่อ 170 ปีก่อน ซึ่งอาจหมายถึงคลื่นสึนามิ ใช้เทคนิคสีใหม่ที่ลบออกได้ยาก และองค์ประกอบพื้นฐานจากวงกลมกับสามเหลี่ยม ชีวิตของ ฮิโรชิเกะ เริ่มจากการวาดภาพประกอบเพื่อเลี้ยงชีพ ภาพดอกไม้จนถึงภาพอีโรติค ทั้งภาพเขียนลายเส้นและภาพเขียนสีกว่า 1,000 ภาพ ต่อมาได้ให้อิทธิพลทางศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิมส์ในการเขียนคลื่น วัฒนธรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การ์ตูน รอยสัก โปสเตอร์ และในงานภาพพิมพ์

16:00 น.                                                 Paolo Uccello (48:59 นาที)

The Battle of San Romano (ประมาณค.ศ. 1438-1440)

เปาโล อูเชลโลศิลปินยุคเรอเนซองส์ (ยุคฟอเรนทีนในอิตาลี) เป็นภาพเขียนประวัติศาสตร์ ตำนานการสู้รบของอิตาลีในสงคราม San Romano การใช้เส้นเปอร์สเปคทีฟ (หรือตารางผี) ในการคำนวนสร้างสัดส่วนของคนและสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในภาพ เส้นตารางผีอยู่ในมุมของหอกและดาบที่ร่วงลงบนพื้น รายละเอียดชุดเกราะ ม้าในสมรภูมิรบ วิถีชีวิตของทหารรับจ้าง รวมถึงรายละเอียดของการจัดองค์ประกอบภาพ ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับปีกาสโซ ผ่านการไขความลับโดยการใช้เครื่องเอ็กเซอร์เรย์ภาพเขียนชิ้นนี้

สารคดีชุด สยามศิลปิน

17:00 น.                                                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(อัครศิลปิน)

พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551

สารคดีชุด MASTERPIECE

10:00 น.                                          Sandro Botticelli (48:55 นาที)

La Primavera (ค.ศ.1482) ยุคเรอเนอซองค์ตอนต้นของฟลอเรนซ์ ภาพแสดงความรักบริสุทธิ์ของคริสเตียน สัญลักษณ์ที่สำคัญคือ วีนัสและพระแม่มารี ในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีความแหวกแนวมากในยุคนั้น ความหมายของภาพและความหมายอื่น ๆ นานาทัศนะที่ถกเถียงกันมากที่สุดจากตัวละครทั้ง 9 จากตำนานคลาสสิค การใช้เทคนิคดั้งเดิมที่ใช้ไข่แดงของไก่ ส่งให้ภาพนั้นมีมนต์เสน่ห์ ศึกษาการใช้สีผ่านนักวาดภาพอนุรักษ์ การไขความลับด้วยการเอ็กเซอร์เรย์ภาพนี้ และกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในศตวรรษที่ 19

11:00 น.                                                 Francisco Goya (48:47 นาที)

The Third of May 1808 (ค.ศ.1814) สะท้อนความน่ากลัวของสงครามสเปนที่แสนจะสยดสยองในวันที่ 3 พ.ค. ปี 1808 การฆ่าฟันของทหารฝรั่งเศสสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ในสเปน ผลงานก่อนหน้านั้นโกยาได้สร้างภาพที่ไม่น่ารักของราชวงศ์มากว่า 30 ปี แล้วงานของเขาเปลี่ยนเป็นภาพแห่งสงครามได้อย่างไร ไขความลับของภาพด้วยการเอ็กเซอร์เรย์ ในเทคนิคของการใช้สีซ้อนสี ระหว่างสีเขียวกับน้ำตาลในฉากพื้นหลัง รวมทั้งใช้สีเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับมาเน่ต์ในยุคต่อมา

สารคดีชุด สยามศิลปิน

12:00 น.                                                 หลวงประดิษฐไพเราะ (มหาดุริยางค์กวี 5 แผ่นดิน)

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

สารคดีชุด MASTERPIECE

14:00 น.                                                 Vincent Willem Van Gogh (49:07 นาที)

The Sunflowers (ค.ศ.1888) ดอกทานตะวัน เป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตยืนยาว และเป็นอิทธิพลศาสนาของชาวดัชท์ ดอกทานตะวัน 15 ดอกในภาพมีสภาพแตกต่างกัน ทั้งเบ่งบานและกำลังเหี่ยวเฉาลงในแจกัน มีความแปลก มีพลัง บางส่วนที่มีอยู่จริงและไม่จริง ความน่าสงสัยอื่น ๆ ที่ทำให้แวนโก๊ะวาดภาพดอกทานตะวันถึง 17 ครั้งจนภาพนั้นกลายเป็นภาพเหมือนของเขา และการวาดดอกไม้นั้น สอนตัวเขาเองน่ะจริงหรืออัตตาชีวประวัติของแวนโก๊ะ การสร้างสรรค์ทฤษฎีสีของแวนโก๊ะ การศึกษาเทคนิคในภาพ The Sunflowers จากศิลปินปัจจุบัน และการเอกเซอร์เรย์ภาพที่เห็นถึงทีแปรง การลงสีในแบบต่าง ๆ

ปัญหาภาพเลียนแบบของแวนโก๊ะ หลังจากที่เขาเสียชีวิต และภาพเขียนที่ทำซ้ำกลายเป็นของที่ระลึกส่งออก ให้รายได้จำนวนมหาศาลกับหอศิลป์แห่งชาติในอังกฤษ

15:00 น.                                          James Abbott McNeill Whistler (48:59 นาที)

Arrangement in Grey and Black, No.1 Portrait of the Artist’s Mother (ค.ศ.1871) วิสเรอร์เริ่มวาดแม่ของตัวเองในปี 1870 และได้นำสัดส่วนของการเขียนคนในจากงานภาพพิมพ์ญี่ปุ่นมาใช้ การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของนักอนุรักษ์ และผลการเอ็กเซอร์เรย์ภาพไขความลับที่ซ่อนอยู่ อัตชีวประวัติของวิสเรอร์และ ความนิยมที่มีอยู่กับภาพนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย เป็นที่มากับของที่ระลึกต่าง ๆ สร้างรายได้เข้าพิพิธภัณฑ์อย่างมหาศาล

16:00 น.                                                 Pablo Ruiz Picasso (48:57 นาที)

Les Demoiselles d’ Avignon (ค.ศ. 1907) เป็นภาพใหญ่ที่ดูก้าวร้าว ดูน่าเกลียด ดูขยะแขยง เต็มไปด้วยขัดแย้งและความเครียดที่เปลี่ยนมุมมองแนวคิดทางศิลปะลงอย่างสิ้นเชิง ปีกัสโซสร้างผลงานเพื่อการต่อสู้และเอาชนะศิลปินในยุคเดียวกันอย่าง เฮนรี่ มาติส ทั้ง 2 เป็นจิตรกรรมที่มีความสามารถในปารีส และภาพกวน ๆ ของมาทีสใน The Joy of life ความมุมานะในการทำงานของปีกัสโซ เขาทำสเก็ตที่มากพันกว่าภาพและเจ็ดร้อยกว่าภาพ จากคนทั้ง 7 คนเหลือ 5 คนก่อนที่จะเป็นผลงานจริงใน Demoiselles นั้นมีอิทธิพลกับเขามาก ในภาพของผู้หญิง 5 คนด้วยใบหน้าที่เหลี่ยม หน้าอกสามเหลี่ยม และต้นขาที่ใหญ่ ผู้หญิง 3 คนจ้องด้วยความดุดัน อีก 2 คนมีแก้มที่ทะลอกไป ใบหน้าไม่มีลูกตา ผู้หญิงที่นั่งอยู่เหมือนโดนบิดศีรษะให้ไปด้านหลังสีใบหน้าบึงตึง สัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น พวงองุ่น ที่ถูกตีค่าให้ต่างไปจากความหมายเดิม การเตรียมสเก็ชต์เพื่อภาพนี้ถึงกว่า 700 ภาพ เป็นศิลปะสาขานู้ด ในคำว่า “สวยประหาร” ศิลปะชนเผ่าโบราณ (หรือ ศิลปะดำ ที่ปีกัสโซเรียก) ให้อิทธิพลกับงานชิ้นนี้จากผลการเอกเซอร์เรย์ การรักษาภาพเขียนด้วยของเหม็น (น้ำลาย) ปี 1920 ภาพนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจกับศิลปะยุคใหม่

17:00 น.                                                 Edgar Degas (49:01 นาที)

Little Dancer Aged Fourteen (ค.ศ.1879-1881) (ศิลปินสร้างงานตอนอายุ 45 ปี) งานศิลปะชิ้นนี้กลายกระแสทางวัฒนธรรมของนักเต้นบัลเลต์ ละครเวที ภาพยนตร์ หนังสือเด็ก และของที่ระลึกอื่น ๆ กลายเป็นรายได้มหาศาล กว่าจะมาเป็น Little Dancer ที่เห็นกันอยู่ เดอกาส์สเก็ตช์ภาพกว่า 17 ภาพ มีทั้งภาพเด็กผู้หญิงเปลือยและใส่เสื้อผ้า เป็นส่วนผสมระหว่างของจริงกับของปลอมในประติมากรรมชิ้นเดียวกัน ด้วยขี้ผึ้งกับชุดบัลเล่ย์ กรรมวิธีหล่อสำริดถึง 28 รูป ในปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก ไขความลับด้วยเอ็กเซอร์เรย์ผ่านประติมากรรมที่ซ่อนบางอย่างอยู่ในนั้น

ศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551

สารคดีชุด MASTERPIECE

10:00 น.                                          Rembrandt Harmenszoon van Rijn (49:01 นาที)

The Night Watch (ค.ศ.1642) เป็นศิลปะของชาวดัชท์ แรมบรันด์สร้างจากวิถีที่ใหม่กว่า ในการเขียนภาพหมู่ที่ต้องยืนเรียงหน้ากระดานอย่างเป็นแถว และภาพคนหมู่มากนี้ก็มาจากการจ่ายสตางค์ ถ้าจ่ายมากจะกลายเป็นจุดเด่นในกลุ่มคนที่มั่งคังในยุคนั้น และ The Night Watch ได้ฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ทั้ง การถูกเคลื่อนย้ายเพราะสงครามการถูกลดขนาดลง การถูกฟันด้วยมีด การถูกสาดด้วยน้ำกรดจากคนบ้า พร้อมไขปริศนาด้วยการเอ็กเซอร์เรย์ภาพถ่าย รวมถึงการอนุรักษ์ภาพเขียนให้ดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันนี้

11:00 น.                                                 Pierre-Auguste Renoir (48:59 นาที)

Dance at Le Moulin de la Galette (Le Bal au Moulin de la Galette) (ค.ศ.1876) เรอนัวร์อยู่ในยุคอิมเพรสชั่นนิสม์ที่ทำภาพเขียนได้สวยที่สุดของศตวรรษที่ 19 ยุคที่เกิดมาพร้อมกับรอยเลือดของคนนับพัน ระหว่างที่เกิดสงครามกลางกรุงปารีส เขาได้เขียนภาพที่ขัดแย้งกับความตึงเครียดใน Dance at the Moulin de la Galette ได้ถ่ายทอดบรรยากาศบ่ายสบาย ๆ ในวันอาทิตย์ลานเต้นรำที่มอนมาร์คแถบชานเมืองของฝรั่งเศส คือการพักผ่อนในยุคนั้น การจัดแสงและสีด้วยความแม่นยำ ผ่านการวาดซ้ำ ๆ ก่อนจะเป็นภาพนี้ และการตีความหมายของภาพนี้ในแง่มุมมองต่าง ๆ ของนักวิจารณ์และผู้เข้าชมภาพ เรอนัวร์ถ่ายทอดและมีความคิดต่างจากศิลปินยุคเดียวกันมองเมืองมอนมาร์ต ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับแวนโก๊ะและปีกาสโซในยุคต่อมา พร้อมกับไขความลับจากการเอ็กเซอร์เรย์ภาพเขียนและนักวาดภาพอนุรักษ์

สารคดีชุด สยามศิลปิน

12:00 น.                                                 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ       เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

สารคดีชุด สยามศิลปิน

14:00 น.                                                 หลวงวิจิตรวาทการ (นักสู้ผู้พากเพียร)

สารคดีในนิทรรศการตายก่อนดับของมณเฑียร บุญมา

15:00 น.                                                 นิทรรศการตายก่อนดับ: การกลับมาของมณเฑียร บุญมา (27:25 นาที)

สารคดีชุด สยามศิลปิน

15:30 น.                                                 กุหลาบ สายประดิษฐ์ (สุภาพบุรุษนักประพันธ์)

16:30 น.                                                 ส.อาสนจินดา (พระเอกนักประพันธ์)

17:30 น.                                                 ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี (ครูนาฏศิลป์ไทย)

เสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2551

สารคดีชุด “บทวิเคาระห์งานศิลปะใน NATIONAL GALLERY LONDON”

10:00 น.                                                 “วิเคราะห์ภาพศิลปะว่าสร้างจากอะไร” (28:29 นาที)

10:30 น.                                                 “วิเคราะห์ภาพศิลปะยุคฟอเรนไทด์” (28:25 นาที)

11:00 น.                                                 “วิเคราะห์การใช้วัสดุทองและไข่ในงานศิลปะ” (28:51 นาที)

11:30 น.                                                 “ภาพสีน้ำมันสร้างภาพลวงตา 1” (28:43 นาที)

12:00 น.                                                 “ภาพสีน้ำมันสร้างภาพลวงตา 2” (28:53 นาที)

12:30 น.                                                 “ภาพสีน้ำมันสร้างภาพลวงตา 3” (28:51 นาที)

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

สารคดีชุด สยามศิลปิน

14:00 น.                                                 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ธ ผู้สร้างศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย)

สารคดีชุด MASTERPIECE

15:00 น.                                                 Seurat (48:59 นาที)

A Sunday on La Grande Jatte (ค.ศ. 1884–1886)

ภาพนี้ประกอบด้วยคน 48 คน, เรือ 3 ลำ, หมา 8 ตัว และลิง 1 ตัว ในพื้นที่กว่า 70 ตารางฟุต (2×3ฟุต) เป็นบรรยากาศหน้าร้อนแสนอบอุ่น วิถีชีวิตของชนชั้นกลางในยุคนั้น การใช้เทคนิคจากการจุดสีในหลาย ๆ ลักษณะบนภาพ การวิเคราะห์สี แสงเงา ผ่านการศึกษาค้นคว้าของนักวาดภาพอนุรักษ์ รายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจในภาพและประวัติของศิลปินที่ลึกลับ รวมการไขความลับผ่านเครื่องเอ็กเซอร์เรย์งานศิลปะ ที่ให้อิทธิพลมาจวบจนทุกวันนี้

16:00 น.                                                 Gustav Klimt (49:00 นาที)

The Kiss (ค.ศ. 1907-1908)       จิตรกรชาวออสเตรีย และมัณฑนากรหัวก้าวหน้าแห่งออสเตรียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะแนวใหม่ หรือ Art Nouveau กำลังงอกงามในยุโรป ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจุดเหลื่อมระหว่างศิลปะประยุกต์ ที่สร้างเพื่อการตกแต่ง กับงานวิจิตรศิลป์ที่คลิมต์สร้างขึ้นเพื่อเสนอสาระ และคุณค่าในตัวงาน เปิดแสดงเป็นครั้งแรกในกรุงเวียนน่าและถูกซื้อไปในที่สุด คลิมต์สร้างผลงานตอนอายุ 45 ปี ในความหลงใหลผู้หญิงผมแดง และนานาทัศนะของนักประพันธ์, นักประวัติศาสตร์ศิลป์ ผู้เข้าชมภาพในพิพิธภัณฑ์ ผ่านเครื่องเอ็กเซอร์งานศิลปะ เป็นงานที่ทำซ้ำในของที่ระลึกที่ได้รับความนิยมและทำกำไรได้เข้าพิพิธภัณฑ์

สารคดีชุด สยามศิลปิน

17:00 น.                                                 พระเจนดุริยางค์ (ผู้วางรากฐานดุริยางคศิลป์ของไทย)

————————————-ปิดวันอาทิตย์———————————————————-

จันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2551

สารคดี Nara + “graf” Exhibition “S.M.L.” ,Osaka Japan

10:00 น.                                                 Nara + “graf” Exhibition “S.M.L.” ,Osaka Japan (55:00 นาที)

สารคดี Yoshitomo Nara

11:00 น.                                                 Yoshitomo Nara

สารคดี นิทรรศการ ซอยสบาย Nara + “graf”

12:00 น.                                                 นิทรรศการ ซอยสบาย Nara + “graf”

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

สารคดีชุด สยามศิลปิน

14:00 น.                                                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(อัครศิลปิน)

15:00 น.                                                 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ธ ผู้สร้างศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย)

16:00 น.                                                 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย)

17:00 น                                                      .Auguste Rodin (48:57 นาที)

The Kiss (ค.ศ.1901-1904) เป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะแนวอีโรติค การตีความในความหมายของการจูบในนานาทัศนะของนักวิชาการและผู้เข้าชมงาน The kiss เป็นจูบแรกของเปาโลและฟอนเชสก้า การตีความในรายละเอียดปลีกย่อยของการจัดวางท่าทางองค์ประกอบภาพในประติมากรรมชิ้นนี้ สเก็ตช์ของโรแดงที่มากมายกว่าจะเป็น The kiss การทำซ้ำของ The kiss ที่มีทั้งเล็กกลางใหญ่ และ The kiss ในมุมของศิลปินยุคปัจจุบัน

อังคารที่ 10 มิถุนายน 2551

สารคดีชุด สยามศิลปิน

10:00 น.                                                 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ       เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

11:00 น.                                          จำรัส เกียรติก้อง (ช่างเขียนภาพเหมือน)

สารคดีชุด MASTERPIECE

12:00 น.                                          James Abbott McNeill Whistler (48:59 นาที)

Arrangement in Grey and Black, No.1 Portrait of the Artist’s Mother (ค.ศ.1871) วิสเรอร์เริ่มวาดแม่ของตัวเองในปี 1870 และได้นำสัดส่วนของการเขียนคนในจากงานภาพพิมพ์ญี่ปุ่นมาใช้ การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของนักอนุรักษ์ และผลการเอ็กเซอร์เรย์ภาพไขความลับที่ซ่อนอยู่ อัตชีวประวัติของวิสเรอร์และ ความนิยมที่มีอยู่กับภาพนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย เป็นที่มากับของที่ระลึกต่าง ๆ สร้างรายได้เข้าพิพิธภัณฑ์อย่างมหาศาล

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

สารคดีชุด MASTERPIECE

14:00 น.                                     Edgar Degas (49:01 นาที)

Little Dancer Aged Fourteen (ค.ศ.1879-1881) (ศิลปินสร้างงานตอนอายุ 45 ปี) งานศิลปะชิ้นนี้กลายกระแสทางวัฒนธรรมของนักเต้นบัลเลต์ ละครเวที ภาพยนตร์ หนังสือเด็ก และของที่ระลึกอื่น ๆ กลายเป็นรายได้มหาศาล กว่าจะมาเป็น Little Dancer ที่เห็นกันอยู่ เดอกาส์สเก็ตช์ภาพกว่า 17 ภาพ มีทั้งภาพเด็กผู้หญิงเปลือยและใส่เสื้อผ้า เป็นส่วนผสมระหว่างของจริงกับของปลอมในประติมากรรมชิ้นเดียวกัน ด้วยขี้ผึ้งกับชุดบัลเล่ย์ กรรมวิธีหล่อสำริดถึง 28 รูป ในปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก ไขความลับด้วยเอ็กเซอร์เรย์ผ่านประติมากรรมที่ซ่อนบางอย่างอยู่ในนั้น

15:00 น.                                                 Pablo Ruiz Picasso (48:57 นาที)

Les Demoiselles d’ Avignon (ค.ศ. 1907) เป็นภาพใหญ่ที่ดูก้าวร้าว ดูน่าเกลียด ดูขยะแขยง เต็มไปด้วยขัดแย้งและความเครียดที่เปลี่ยนมุมมองแนวคิดทางศิลปะลงอย่างสิ้นเชิง ปีกัสโซสร้างผลงานเพื่อการต่อสู้และเอาชนะศิลปินในยุคเดียวกันอย่าง เฮนรี่ มาติส ทั้ง 2 เป็นจิตรกรรมที่มีความสามารถในปารีส และภาพกวน ๆ ของมาทีสใน The Joy of life ความมุมานะในการทำงานของปีกัสโซ เขาทำสเก็ตที่มากพันกว่าภาพและเจ็ดร้อยกว่าภาพ จากคนทั้ง 7 คนเหลือ 5 คนก่อนที่จะเป็นผลงานจริงใน Demoiselles นั้นมีอิทธิพลกับเขามาก ในภาพของผู้หญิง 5 คนด้วยใบหน้าที่เหลี่ยม หน้าอกสามเหลี่ยม และต้นขาที่ใหญ่ ผู้หญิง 3 คนจ้องด้วยความดุดัน อีก 2 คนมีแก้มที่ทะลอกไป ใบหน้าไม่มีลูกตา ผู้หญิงที่นั่งอยู่เหมือนโดนบิดศีรษะให้ไปด้านหลังสีใบหน้าบึงตึง สัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น พวงองุ่น ที่ถูกตีค่าให้ต่างไปจากความหมายเดิม การเตรียมสเก็ชต์เพื่อภาพนี้ถึงกว่า 700 ภาพ เป็นศิลปะสาขานู้ด ในคำว่า “สวยประหาร” ศิลปะชนเผ่าโบราณ (หรือ ศิลปะดำ ที่ปีกัสโซเรียก) ให้อิทธิพลกับงานชิ้นนี้จากผลการเอกเซอร์เรย์ การรักษาภาพเขียนด้วยของเหม็น (น้ำลาย) ปี 1920 ภาพนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจกับศิลปะยุคใหม่

16:00 น.                                                 Vincent Willem Van Gogh (49:07 นาที)

The Sunflowers (ค.ศ.1888) ดอกทานตะวัน เป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตยืนยาว และเป็นอิทธิพลศาสนาของชาวดัชท์ ดอกทานตะวัน 15 ดอกในภาพมีสภาพแตกต่างกัน ทั้งเบ่งบานและกำลังเหี่ยวเฉาลงในแจกัน มีความแปลก มีพลัง บางส่วนที่มีอยู่จริงและไม่จริง ความน่าสงสัยอื่น ๆ ที่ทำให้แวนโก๊ะวาดภาพดอกทานตะวันถึง 17 ครั้งจนภาพนั้นกลายเป็นภาพเหมือนของเขา และการวาดดอกไม้นั้น สอนตัวเขาเองน่ะจริงหรืออัตตาชีวประวัติของแวนโก๊ะ การสร้างสรรค์ทฤษฎีสีของแวนโก๊ะ การศึกษาเทคนิคในภาพ The Sunflowers จากศิลปินปัจจุบัน และการเอกเซอร์เรย์ภาพที่เห็นถึงทีแปรง การลงสีในแบบต่าง ๆ

ปัญหาภาพเลียนแบบของแวนโก๊ะ หลังจากที่เขาเสียชีวิต และภาพเขียนที่ทำซ้ำกลายเป็นของที่ระลึกส่งออก ให้รายได้จำนวนมหาศาลกับหอศิลป์แห่งชาติในอังกฤษ

17:00 น.                                          Pierre-Auguste Renoir (48:59 นาที)

Dance at Le Moulin de la Galette (Le Bal au Moulin de la Galette) (ค.ศ.1876) เรอนัวร์อยู่ในยุคอิมเพรสชั่นนิสม์ที่ทำภาพเขียนได้สวยที่สุดของศตวรรษที่ 19 ยุคที่เกิดมาพร้อมกับรอยเลือดของคนนับพัน ระหว่างที่เกิดสงครามกลางกรุงปารีส เขาได้เขียนภาพที่ขัดแย้งกับความตึงเครียดใน Dance at the Moulin de la Galette ได้ถ่ายทอดบรรยากาศบ่ายสบาย ๆ ในวันอาทิตย์ลานเต้นรำที่มอนมาร์คแถบชานเมืองของฝรั่งเศส คือการพักผ่อนในยุคนั้น การจัดแสงและสีด้วยความแม่นยำ ผ่านการวาดซ้ำ ๆ ก่อนจะเป็นภาพนี้ และการตีความหมายของภาพนี้ในแง่มุมมองต่าง ๆ ของนักวิจารณ์และผู้เข้าชมภาพ เรอนัวร์ถ่ายทอดและมีความคิดต่างจากศิลปินยุคเดียวกันมองเมืองมอนมาร์ต ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับแวนโก๊ะและปีกาสโซในยุคต่อมา พร้อมกับไขความลับจากการเอ็กเซอร์เรย์ภาพเขียนและนักวาดภาพอนุรักษ์

พุธที่ 11 มิถุนายน 2551

สารคดีชุด MASTERPIECE

10:00 น.                                          Rembrandt Harmenszoon van Rijn (49:01 นาที)

The Night Watch (ค.ศ.1642) เป็นศิลปะของชาวดัชท์ แรมบรันด์สร้างจากวิถีที่ใหม่กว่า ในการเขียนภาพหมู่ที่ต้องยืนเรียงหน้ากระดานอย่างเป็นแถว และภาพคนหมู่มากนี้ก็มาจากการจ่ายสตางค์ ถ้าจ่ายมากจะกลายเป็นจุดเด่นในกลุ่มคนที่มั่งคังในยุคนั้น และ The Night Watch ได้ฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ทั้ง การถูกเคลื่อนย้ายเพราะสงครามการถูกลดขนาดลง การถูกฟันด้วยมีด การถูกสาดด้วยน้ำกรดจากคนบ้า พร้อมไขปริศนาด้วยการเอ็กเซอร์เรย์ภาพถ่าย รวมถึงการอนุรักษ์ภาพเขียนให้ดำรงอยู่ได้ในปัจจุบันนี้

11:00 น.                                          Sandro Botticelli (48:55 นาที)

La Primavera (ค.ศ.1482) ยุคเรอเนอซองค์ตอนต้นของฟลอเรนซ์ ภาพแสดงความรักบริสุทธิ์ของคริสเตียน สัญลักษณ์ที่สำคัญคือ วีนัสและพระแม่มารี ในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีความแหวกแนวมากในยุคนั้น ความหมายของภาพและความหมายอื่น ๆ นานาทัศนะที่ถกเถียงกันมากที่สุดจากตัวละครทั้ง 9 จากตำนานคลาสสิค การใช้เทคนิคดั้งเดิมที่ใช้ไข่แดงของไก่ ส่งให้ภาพนั้นมีมนต์เสน่ห์ ศึกษาการใช้สีผ่านนักวาดภาพอนุรักษ์ การไขความลับด้วยการเอ็กเซอร์เรย์ภาพนี้ และกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในศตวรรษที่ 19

12:00 น.                                          Francisco Goya (48:47 นาที)

The Third of May 1808 (ค.ศ.1814) สะท้อนความน่ากลัวของสงครามสเปนที่แสนจะสยดสยองในวันที่ 3 พ.ค. ปี 1808 การฆ่าฟันของทหารฝรั่งเศสสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ในสเปน ผลงานก่อนหน้านั้นโกยาได้สร้างภาพที่ไม่น่ารักของราชวงศ์มากว่า 30 ปี แล้วงานของเขาเปลี่ยนเป็นภาพแห่งสงครามได้อย่างไร ไขความลับของภาพด้วยการเอ็กเซอร์เรย์ ในเทคนิคของการใช้สีซ้อนสี ระหว่างสีเขียวกับน้ำตาลในฉากพื้นหลัง รวมทั้งใช้สีเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับมาเน่ต์ในยุคต่อมา

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

14:00 น.                                          Utagawa Hiroshige หรือ Andō Hiroshige (49:01 นาที)

The Great Wave (1 ใน 36 ชิ้น) พรรนาความหายนะเมื่อ 170 ปีก่อน ซึ่งอาจหมายถึงคลื่นสึนามิ ใช้เทคนิคสีใหม่ที่ลบออกได้ยาก และองค์ประกอบพื้นฐานจากวงกลมกับสามเหลี่ยม ชีวิตของ ฮิโรชิเกะ เริ่มจากการวาดภาพประกอบเพื่อเลี้ยงชีพ ภาพดอกไม้จนถึงภาพอีโรติค ทั้งภาพเขียนลายเส้นและภาพเขียนสีกว่า 1,000 ภาพ ต่อมาได้ให้อิทธิพลทางศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิมส์ในการเขียนคลื่น วัฒนธรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การ์ตูน รอยสัก โปสเตอร์ และในงานภาพพิมพ์

15:00 น.                                                 Paolo Uccello (48:59 นาที)

The Battle of San Romano (ประมาณค.ศ. 1438-1440)

เปาโล อูเชลโลศิลปินยุคเรอเนซองส์ (ยุคฟอเรนทีนในอิตาลี) เป็นภาพเขียนประวัติศาสตร์ ตำนานการสู้รบของอิตาลีในสงคราม San Romano การใช้เส้นเปอร์สเปคทีฟ (หรือตารางผี) ในการคำนวนสร้างสัดส่วนของคนและสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในภาพ เส้นตารางผีอยู่ในมุมของหอกและดาบที่ร่วงลงบนพื้น รายละเอียดชุดเกราะ ม้าในสมรภูมิรบ วิถีชีวิตของทหารรับจ้าง รวมถึงรายละเอียดของการจัดองค์ประกอบภาพ ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับปีกาสโซ ผ่านการไขความลับโดยการใช้เครื่องเอ็กเซอร์เรย์ภาพเขียนชิ้นนี้

16:00 น.                                                 Seurat (48:59 นาที)

A Sunday on La Grande Jatte (ค.ศ. 1884–1886)

ภาพนี้ประกอบด้วยคน 48 คน, เรือ 3 ลำ, หมา 8 ตัว และลิง 1 ตัว ในพื้นที่กว่า 70 ตารางฟุต (2×3ฟุต) เป็นบรรยากาศหน้าร้อนแสนอบอุ่น วิถีชีวิตของชนชั้นกลางในยุคนั้น การใช้เทคนิคจากการจุดสีในหลาย ๆ ลักษณะบนภาพ การวิเคราะห์สี แสงเงา ผ่านการศึกษาค้นคว้าของนักวาดภาพอนุรักษ์ รายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจในภาพและประวัติของศิลปินที่ลึกลับ รวมการไขความลับผ่านเครื่องเอ็กเซอร์เรย์งานศิลปะ ที่ให้อิทธิพลมาจวบจนทุกวันนี้

สารคดีชุด สยามศิลปิน

17:00 น.                                                 พระเจนดุริยางค์ (ผู้วางรากฐานดุริยางคศิลป์ของไทย)

พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551

สารคดีชุด สยามศิลปิน

10:00 น.                                                 ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี (ครูช่างสถาปัตยกรรมไทย)

สารคดีชุด EVERY PICTURE TELLS STORY

11:30 น.                                                 Illuminating the night: จิตรกรรมแห่งความมืด (25:30 นาที)

ลีโอนาร์โด ดาวินชิ บอกว่า “เราจะมองอะไรได้ยาก ถ้าปราศจากแสงเงา”การเมืองสะท้อนวิถีชึวิต และงานศิลปะตั้งแต่ยุคเรอเนอซองซ์ เดอลาครัว, ทิเทียน, คาราวาโจ้, แลมบรันท์ การวางโครงสร้างในงานจิตรกรรมที่มาของสีในนิยามต่าง ๆ ยุคภาพถ่าย ภาพยนตร์ จนถึงงานศิลปะในยุคปัจจุบัน

12:00 น.                                                 Sleepers: ศิลปะที่หลับใหลใฝ่ฝัน (24:14 นาที)

ในท่วงท่าที่หลับใหลถ่ายทอดมาเป็นงานจิตรกรรม(อเบตี้, ดูเลอร์, เบคอน) ประติมากรรม ภาพถ่าย และภาพยนตร์ การองค์ประกอบในจัดภาพ

12:30 น.                                                 The Travels of Mona Lisa: การลักพาโมนาลิซ่า (49:59 นาที)

การลักพาโมนาลิซ่าในปี 1911 ประวัติคร่าว ๆ ของผู้สร้างสรรค์โมนาลิซ่า คือ ลีโอนาร์โด ดาวินซี ความหมายของภาพเขียนในรอยยิ้มที่น่าค้นหา การตีความในอีกหลาย ๆความหมายของกลุ่มนักวิจารณ์ ซิกด์มันฟรอย์ กลุ่มดาด้า กลุ่มเซอร์เรียลลิสม์ กลุ่มแฟนคลับโมน่าลิซ่า โมน่าลิซ่าฟีเลีย และการนำภาพโมน่าลิซ่าไปเป็นของที่ระลึกอื่น ๆ จนกลายเป็นภาพเขียนที่สร้ายรายได้มหาศาลให้กับพิพิธภัณฑ์ลุฟท์ ในประเทศฝรั่งเศส

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

สารคดี Nara + “graf” Exhibition “S.M.L.” ,Osaka Japan

14:00 น.                                                 Nara + “graf” Exhibition “S.M.L.” ,Osaka Japan (55:00 นาที)

สารคดี Yoshitomo Nara

15:00 น.                                                 Yoshitomo Nara

สารคดี นิทรรศการ ซอยสบาย Nara + “graf”

16:00 น.                                                 นิทรรศการ ซอยสบาย Nara + “graf”

สารคดีชุด สยามศิลปิน

17:00 น.                                                 หลวงประดิษฐไพเราะ (มหาดุริยางค์กวี 5 แผ่นดิน)

ศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551

สารคดีชุด สยามศิลปิน

10:00 น.                                                 ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี (ครูนาฏศิลป์ไทย)

11:00 น.                                                 กุหลาบ สายประดิษฐ์ (สุภาพบุรุษนักประพันธ์)

12:00 น.                                                 ส.อาสนจินดา (พระเอกนักประพันธ์)

13:00 – 14:00 น.                               พักเที่ยง

14:00 น.                                                 Gustav Klimt (49:00 นาที)

The Kiss (ค.ศ. 1907-1908)       จิตรกรชาวออสเตรีย และมัณฑนากรหัวก้าวหน้าแห่งออสเตรียในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 อันเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะแนวใหม่ หรือ Art Nouveau กำลังงอกงามในยุโรป ผลงานของเขาแสดงให้เห็นถึงจุดเหลื่อมระหว่างศิลปะประยุกต์ ที่สร้างเพื่อการตกแต่ง กับงานวิจิตรศิลป์ที่คลิมต์สร้างขึ้นเพื่อเสนอสาระ และคุณค่าในตัวงาน เปิดแสดงเป็นครั้งแรกในกรุงเวียนน่าและถูกซื้อไปในที่สุด คลิมต์สร้างผลงานตอนอายุ 45 ปี ในความหลงใหลผู้หญิงผมแดง และนานาทัศนะของนักประพันธ์, นักประวัติศาสตร์ศิลป์ ผู้เข้าชมภาพในพิพิธภัณฑ์ ผ่านเครื่องเอ็กเซอร์งานศิลปะ เป็นงานที่ทำซ้ำในของที่ระลึกที่ได้รับความนิยมและทำกำไรได้เข้าพิพิธภัณฑ์

สารคดีชุด สยามศิลปิน

สารคดีในนิทรรศการตายก่อนดับของมณเฑียร บุญมา

15:00 น.                                                 นิทรรศการตายก่อนดับ: การกลับมาของมณเฑียร บุญมา (27:25 นาที)

สารคดีชุด สยามศิลปิน

15:30 น.                                                 หลวงวิจิตรวาทการ (นักสู้ผู้พากเพียร)

สารคดีชุด ARTMUSEUM

16:30 น.                                          Musée du Louvre (25:28 นาที)

Venus Milo คือประติมากรรมกรีกโบราณ ที่เป็นรูปแกะสลักที่สวยที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปีมาแล้ว เป็นสัดส่วนลึกลับที่พระเจ้าให้มาในความสูง 2.40 เมตร เป็นท่ายืนพักขาบิดเบี้ยวกายเป็นรูปตัวเอสแบบสบาย ๆ กับสายตาที่มองไกลออกไป การได้มาจากทะเลอีเจียนในปี 1820 จากชาวไร่โดยนำชิ้นส่วนมาปะติดปะต่อกัน นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นยุคไมซีเนียนกว่า 3,000 ปี ยุคแพททีเซอรริส (วีนัสนั่งอาบน้ำ) สัดส่วน 1.6 นั้นสัมพันธ์กับวีนัสไมโลอย่างไร และกลายเป็นอัตราส่วนสากล ตลอดจนการวิเคราะห์สัดส่วนผู้หญิงจากบริษัททำชุดชั้นใน สตูดิโอประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์ลุฟท์ ที่ทำประติมากรรมไมโลในขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่ไปใช้เพื่อการศึกษาและไว้ประดับบ้าน

17:00 น.                                          Musée d’Orsay (25:06 นาที)

มูเซ่เดอเซ่ เคยเป็นสถานีรถไฟเมื่อ 100 กว่าปีก่อน ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1986 เป็นวังของศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ ต้องไปดูเวลาที่มีแสงจ้า เพราะแสงจะส่องผ่านจากกระจกเข้ามาทำให้ดูงานในเวลานี้ได้สวยงามที่สุด และชมมูเซ่เดอเซ่ในยามค่ำคืน ผลงานThe star ของจิตรกรรมนักเต้น เดอกาส ถูกแสดงที่หอมืด ด้วยเทคนิคสีชอล์ก นั้นมีความไวต่อแสงและเป็นสีที่ซีดเร็วจึงถูกจัดแสงในห้องที่มีแสงน้อย The star นักเต้นเป็นจุดเด่นที่ไม่ได้อยู่กลางภาพ แต่กับเป็นพื้นสีเข้มอยู่ และทัศนคติของเดอกาสที่มีกับนักเต้นในโลกหลังเวที สะท้อนชีวิตพลเมืองในยุคปารีสใหม่ “หนูตัวเล็กๆ” เป็นคำแสลงมีความหมายว่าอะไรในฝรั่งเศส และภาพพิมพ์ญี่ปุ่นยูคิโยเอะให้อิทธิพลกับ Nude series ของเดอกาสอย่างไร มาดูร้านขายอุปกรณ์ศิลปะ SENNELIER ในฝรั่งเศสที่เดอกาสเคยเป็นลูกค้าประจำที่นั้น แต่เดิมเป็นร้านที่รับทำเฉดสีตามที่ลูกค้าสั่ง และก็ยังขายอุปกรณ์ศิลปะอยู่ในปัจจุบันนี้

17:30 น.                                          PARIS – ORLEANS (25:03 นาที)

ปารีส ออนรียอง เคยเป็นสถานีรถไฟอยู่ 36 ปี ในโครงสร้างที่เป็นเหล็กและกระจกสีที่หรูหราอนุรักษ์งานศิลปะกว่า 3,000 ชิ้นของ เดอกาส, โมเนต์, เรอนัวส์ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 19 ปารีสมีมลพิษมาก น้ำเน่าเสีย เริ่มขยายรางรถไฟและคนออกไปพักผ่อนนอกเมือง แฟชั่นคนชนกลางและสาวชั้นสูง มีผลกับการวาดรูปและทัศนคติของเรอนัวส์ การศึกษาแฟชั่นในศตวรรษที่ 19 จากนางแบบและดีไซเนอร์ที่ทำเสื้อในยุคนั้นที่เปิดร้านอยู่ในปัจจุบัน